Za stvaranje misaone forme koje mogu postati opasne za osobu kojoj su namijenjene osoba se ne treba aktivno baviti crno­ma­gij­skom praksom.

Koliki je stvarni ljudski psihički potencijal na lijep način može pokazati stvaranje pogubnih misaonih formi od strane običnih osoba koje to čine, kazali bi, nesvjesno, odnosno nesvjesni kolika je snaga njihove psihe, pa emocionalno jako potreseni mijenjanju svoje stanje svijesti i ispaljuju ( često i prema osobama koje su im drage i "voljene") misli koje inače ne bi pomislili (takvo ponašanje često ukazuje da je riječ o duboko nesretnim i suštinski izgubljenim ili zbunjenim osobama). Takve misli dobivaju značajnu energiju i imaju jasnu tendenciju da prouzroče ozbiljne probleme osobi prema kojoj su usmjerene. Kletva "proklet bio" izrečena iz ustiju bijesne osobe koja lako postiže stanje da bude "izvan sebe" od takve emocije može bez ikakvih dodatnih magijskih rituala napraviti stvarnu štetu.

Može se dogoditi i da je osoba koja je zatražila oslobađanje od entiteta u ovom ili nekom od prošlih života sama sebi kreirala ovakvu misaonu formu. U tom slučaju ona se može rastvoriti ako osoba preuzme odgovornost za svoj čin i razriješi emocionalno stanje koje je dovelo do stvaranja takve forme.

Ireland-Frey radi podjelu na misaone i emocionalne forme, gdje prve imaju izvorište u nekoj misli, a druge u emocijama, pri čemu samo negativne emocije mogu imati ograničavajući učinak na domaćina. Spominje i "lažne zaštitnike" (kao Baldwinov pojam), koji su ži­vo­tinj­skog oblika, gdje neki od njih (ili svi?) mogu biti misaone forme. Kaže da nije susrela životinjske vodiče šamanskog tipa kao naprasne i opsjedajuće entitete, što i nije priroda pomagača.22

Kako bi se dobila bolja ideja o mogućoj snazi i utjecaju misaone forme, smatram da je potrebno reći da pojam izvorno dolazi od tibetanskoga Tulpa, što bi u prijevodu značilo "stvoriti" ili "izgraditi". Takvo je stvaranje dio tibetanskog okultnog, magijskog učenja po kojem praktikanti mogu materijalizirati formu prema želji, koristeći snažnu koncentraciju misli (kroz duboku meditaciju u osami), slijedeći propisani obred. Misaona forma često je poprimala ljudski oblik, a stvarala se u svrhu izvršenja određenog čina (možemo samo zamisliti kakvog), nakon čega bi se rastvorila. Tulpa može koegzistirati sa svojim tvorcem, ali isto se tako može oteti kontroli, često ubijajući vlastitog tvorca ili nastavljajući život oslobođena njegove kontrole.23

Okultisti koriste i pojam Sluga (engl. Servitor) za Tulpu, koji se može magijski stvoriti i predstavlja, kako P. Hine kaže, neku vrstu programabilnog astralnog stroja koji se koristi za izvršavanje najrazličitijih zadataka po nalogu tvorca.24

Grupna misaona forma (egregor)

Baldwin ne spominje ovu formu u svom tekstu, ali smatram da je ima smisla navesti nastavno na misaonu formu koju, kako smo vidjeli, može stvoriti pojedina osoba. Okultna literatura za ovakav entitet nudi izraz egregor, koja prema neki izvorima ima korijen u lat. riječi egregius za "istaknuti" ili "uzvišen", a prema drugima u grčkoj riječi ἐγρήγοροι (egrégoroi) koja označava čuvara/stražara. Opisuje se kao grupna energija ili sila koja može postati posebno snažna kod grupa koje su okupljene oko istog cilja. Stvoriti se može svjesnom namjerom (npr. kroz magijski obred) ili nesvjesno. Magijskim ložama ili udrugama egregor postaje spremnik magijske i duhovne moći koji može utjecati na izvedeni magijski čin, samu ložu, grupu ili pojedince. Egregor može biti pozitivan ili negativan i karakterizira ga simbioza sa grupom koja ga je stvorila iako može nastaviti egzistirati i dugo vremena nakon što grupa nestane.

Smatra se da korporacije, političke stranke, religije, grupe za molitvu, države, klubovi imaju svoje egregore. Kada se kaže da je "projekt zaživio" to bi značilo da je egregor prisutan25 (Bavljenje ovakvom misaonom formom izlazi iz okvira postupka oslobađanja).

Nadahnjujuća posjednutost (engl. inspirational possession)

22 ^Usp. Ireland-Frey, str. 187-188
23 ^Usp. B. Foster, M. Foster: The secret lives of Alexandra David-Neel: a bio­graphy of the explorer of Tibet and its forbidden practices, Woodstock NY, Overlook Press, 1998., str. 154
24 ^Usp. P. Hine, P. J. Carroll: Condensed Chaos: An Introduction to Chaos Ma­gic, Phoenix AZ, New Falcon Publications, 1994., str. 105
25 ^Wikipedia (engl.): Egregore, viđeno: 05.12.2011.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .