Dr. med. S. Modi astralne fragmente, kao najčešći oblik na­ka­če­nja, razvrstava u čak devet kategorija, od onih s dosta dobrim znanjem naše prave (duhovne) prirode i koje očekuju da se vrate u Svjetlo (Modi koristi i pojam Nebo, engl. Heaven), do onih koje imaju određene ili vrlo ozbiljne probleme s povratkom, zbog ograničavajućih vjerovanja o raju i paklu, emocionalnih zaostataka, zbunjenosti zbog traumatske smrti i manjeg ili većeg utjecaja demonskih entiteta.7

Ovakve entitete je moguće prepoznati po odlikama koje vrijede i za živuća ljudska bića, kao što su: spol, ime i prezime, životna dob u kojoj su ostali bez vlastitog tijela, osjećanje i izražavanje ljudskih emocija, vjerovanja i stavovi o ljudima i pojavama – u stvari sve ono čega može biti svjestan jedan od naših pod-identiteta (što je vjerujem važan razlog zbog kojeg psiholozi koji ne prihvaćaju nakačenja entiteta iste žele svrstati u pod-identitete kao prihvaćeni koncept). Kao današnji datum uvijek navode datum smrti vlastitog tijela.

Može postojati jedan ili više razloga zašto su ostali na zemaljskom planu i najčešće je to neka od zemaljskih ovisnosti, od kojih su se najčešćima pokazale ovisnost o hrani, alkoholu, drogama, seksu, kockanju, itd. Isto tako, važan i čest razlog ostajanja je fiksacija na emocionalnu ili fizičku traumu smrti, što može rezultirati pojavljivanjem simptoma takve traume kod njihovog domaćina (npr. neobjašnjivi bolovi u određenom dijelu tijela za koje medicinska struka ne može ništa učiniti niti ih pravilno dijagnosticirati, a koji su posljedica fizičke traume nakačenog entiteta). Baldwin kao moguće simptome kod domaćina navodi i prije spomenute ovisnosti.

Važno je poznavati i sljedeće činjenice koje mogu biti vrlo ko­ris­ne u postupku oslobađanja od entiteta:

  • Potpuno su svjesni činjenice da više nisu u svome fizičkom tijelu, nego u tuđem.
  • U određenim situacijama mogu biti i korisni, ili možda ispravnije rečeno profitabilni (npr. astralni fragment preminulog umjetnika zbog kojeg je njegov domaćin vrstan slikar, a postoje slučajevi da domaćin svjesno i dobrovoljno pristaje na daljnji suživot s na­ka­če­nim entitetom kako ne bi ostao bez "svojeg" talenta).
  • Ne spavaju.
  • Nemaju više nama svojstven (linearno ograničen) koncept vre­me­na i imaju svoja sjećanja na događaje iz prošlosti.
  • Znaju razlog zbog čega su se nakačili (ali ne i po kojem se mehanizmu to dogodilo), koliko nakačenje traje, a ono se može čak i ponavljati kroz više života. Razlog može biti npr. ro­man­ti­čno obećanje ratnika da će se vratiti svojoj voljenoj u nekom od prošlih života i nakon pogiblje on joj se ipak vraća ali kao nakačeni astralni fragment i prati je kroz niz života.8

Činjenica da entitet zna stvari koje su gore navedene još uvijek ne znači da će biti spreman sve i iskomunicirati tijekom postupka oslobađanja, niti je to nužno za tijek postupka.

Baldwin na osnovu iskustva iz svoje kliničke prakse govori da u polovici slučajeva ne postoji neki prethodni odnos između domaćina i nakačenja, bez obzira radilo se o trenutnom ili nekom od prošlih života. Riječ je o slučajevima kad do nakačenja dolazi nasumično, uvijek bez traženja dopuštenja domaćina, što predstavlja kršenje slobodne volje. To se treba jasno iskomunicirati s entitetom u postupku oslobađanja, jer ta spoznaja može biti presudna da entitet promijeni svoj pogled na cjelokupnu situaciju i postane zainteresiran za ponuđenu alternativu.

7 ^Usp. dr. med. S. Modi: Remarkable Healings: A Psychiatrist Discovers Un­suspected Roots of Mental and Physical Illness, Hampton Roads Publishing Company, 1997., str. 248
8 ^Ovo je zanimljiva mogućnost koja bi zahtijevala dublju analizu me­ha­niz­ma napuštanja domaćina nakon njegove smrti i ponovnog nakačenja u sljedećem životu, a koja na svoj način govori u prilog principa pri­vla­čno­sti i utjecaju samskara na novorođenu osobu koja će ponovno postati domaćin nakačenju kojeg je nosio i u prethodnim životima.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .