• Pasivne su po funkciji jednake aktivnima, ali su daljinski upravljane tako da utječu na osobu vanjskom pobudom samo kad su uključene. Prijavljeno je postojanje tri vrste ovakvih naprava:
  • Naprave nalik radio prijamniku – demoni "odašilju" misli i informacije prema napravi koja ih dalje prenosi na osobu, izazivajući željenu reakciju.
  • Prijemnik s aktivnim elementom je sličan prethodnom, s tim što ima još dodatni mehanizam kao klip, pomičnu ruku ili neki sličan mehanizam koji može izvršiti neku jednostavnu kretnju.
  • Srebrni štap može prilikom aktivacije simulirati električni impuls uzduž živca.
 • Naprave za usmjeravanje i pojačavanje: Ova grupa naprava se koristi za usmjeravanje demonskih misaonih formi prema ljudskim bićima s ciljem utjecanja na ljudske misli:
  • Tanjur za usmjeravanje nalik je satelitskoj anteni i koristi se za usmjeravanje misli.
  • Generator vala je odašiljač "vala" koji prenosi misli demona na osobu.
  • Generator stojnog vala "šalje" valove iz dva generatora vala, koji su nasuprotni i upereni prema osobi na koju se želi vršiti utjecaj. Konačni učinak je bitno jači nego u slučaju generatora sa samo jednim valom.
 • Upijači energije
  • Crni upijači energije su sačinjeni od crne ljepljive mase i mogu biti naneseni na različite dijelove tijela. Primarno ih nalazimo na živčanom sustavu čije normalno funkcioniranje trebaju omesti. Isto tako mogu ometati duhovne impulse iz Svjetla, kao i samo Svjetlo. Upijanjem energije čine osobu na kojoj se nalaze kronično umornom, pospanom i bezvoljnom.
  • Žutozelena sluz se primarno koristi u probavnom traktu, tako da uzrokuje probavne smetnje što stvara neugodu, a ponekad i bol.
 • Daljinski upravljane naprave i centri
  • Crni kišobran ili zavjesa postavljaju se između osobe i Svjetla kako bi se oslabila duhovna snaga i vodstvo iz Svjetla.
  • Upravljački i komunikacijski centri postavljeni su u drugoj dimenziji/realitetu od strane Zloga i njegovih demona. Imaju upravljačku, promatračku i komunikacijsku funkciju. Osobama su prikazani kao ogromne kapi viskozne mase, različitih veličina i oblika (često trokutastih). Iz njih mogu izlaziti stotine i tisuće crnih ili sivih niti kojima su povezani s raznim osobama na planeti, a na koje vrše neku vrstu utjecaja. Centri su spojeni s Zlim i njegovim demonima, koji vode ovakvu operaciju.

Modi kaže da su nebrojene osobe ponavljale kako su im anđeli (bića Svjetla), preporučili svakodnevnu molitvu za zaštitu i molbe za uništavanje takvih centara i otklanjanje iz osoba svega onoga što im ne pripada (preko čega se i vrši utjecaj na njih). Ovo se čini pro­ble­ma­tič­nim, jer se snage Svjetla reduciraju na neku vrstu "projektila na navođenje", i to putem molitve za uništenje, što već samo po sebi ne izgleda kao božanski put.

U nastavku Modi navodi i neke druge pojave koje predstavljaju načine utjecaja demonskih entiteta na ljudska bića:

 • Usmjeravanje misli preko grupe demona: Riječ je o radu više demona na daljinskom utjecanju na osobu, što u svom načinu djelovanja ne zahtjeva postojanje neke izvršne naprave
 • Usmjeravanje i pojačavanje misli ljudskih štovatelja Zloga također zahtjeva rad više demona, s ciljem usmjerenog negativnog djelovanja takvih misli na određene osobe.

Učinci ovakvih naprava i aktivnosti su najrazličitije tjelesne i psihičke smetnje. Putem njih mogu utisnuti misli, stavove, glasove, vizije, opsjednuća, utjecati na pamćenje i koncentraciju te projicirati zbunjujuće vizije, posebice za vrijeme postupka oslobađanja.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .