• Nemaju svoje ime i nedostaje im iskustvo rođenja, odnosno mogu imati nejasnu ideju o vlastitom tijelu, što može uključivati i čudne pojmove kao što su "izlaženje" ili "zaustavljanje", a što nije ništa drugo nego njihov naivni način opisivanja smrti ili pobačaja. Za ime, ako se od njih traži, mogu dati neko simbolično ime ili neko obično i često ljudsko ime.
  • Znaju svoj spol jer je isti izabran u fazi planiranja13 u Svjetlu.
  • Oni nisu polurazvijene osobe pa nemaju problema s inteli­gen­ci­jom, jezikom ili razumijevanjem prilikom komunikacije, tako da im se u postupku oslobađanja može objasniti što se dogodilo i koje je njihovo stanje, te im pomoći da nastave dalje.
  • Jako su tužni jer ne razumiju postupak majke, a mogu biti i jako bijesni zbog prekida trudnoće.

Ovakav entitet se može nakačiti na majku iz više razloga: ljutnje, jednostavne potrebe za bliskošću ili zato što je odlučio ostati prijatelj s majkom, ne shvaćajući da to ne može ostvariti kao nakačeni entitet. U kakvom emocionalnom neredu (uz prateće fizičke simptome) može živjeti žena kojoj je abortus sredstvo kontracepcije pa ima i desetak prekida trudnoće iza sebe, možemo samo nagađati. Ako se astralni fragmenti abortirane djece i ne nakače na njih, postoji velika šansa da se nakače na osobe koje se nalaze u blizini, pa onda nije čudno, da npr. na med. sestri, koja asistira pri abortiranju, bude otkriveno i po dvjestotinjak ovakvih entiteta.14

Jedna od mogućnosti je da se ovakav entitet nakači i na sljedeći embrio, odnosno odmah po rođenju pa će novorođeno dijete imati simptome koji su često povezani sa sjećanjem na pobačaj iako ta trauma pripada nakačenom entitetu.

Pod-identitet (engl. subpersonality)

Baldwin smatra da svaki pod-identitet ima neku važnu osobinu koju je važno sačuvati u postupku izlječenja i integracije, pa bi rad s ovakvim "entitetom" značio prvenstveno integraciju, a ne postupak oslobađanja slanjem u Svjetlo, a za što nam danas na raspolaganju stoje različite manje ili više učinkovite metode.

Problematika ili fenomen pod-identiteta zahtjeva posebnu pažnju i moguće da bi upravo razumijevanje stvaranja i egzistiranja pod-iden­ti­te­ta u ljudskoj psihi moglo biti važno ako, ne i ključno, za ras­vjet­lja­va­nje dinamike između žive osobe i nakačenih entiteta kao i ra­zu­mije­va­nje sadržaja za koje se smatra da su naslijeđeni iz prošlih života, a čime se bavi regresoterapija. U ovom tekstu će naglasak ipak biti na navodima i iskustvima povezanima s onim što bi se moglo klasificirati kao nakačeni entiteti.

Pod-identitet, po Baldwinu, ima sjećanje na svoje vlastito tijelo koje je u stvari tijelo domaćina. Nema sjećanja na životno razdoblje prije odcjepljenja, ali bi rad s pod-identitetom mogao voditi u neki od prethodnih života sa sjećanjem na nerazriješeni konflikt, a smrt u tom životu će biti deklarirana starosna dob pod-identiteta s kojim se radi.

Pod-identiteti se često razvijaju u dijametralno suprotnim parovima, gdje jedan drugoga drži u ravnoteži (npr. "svetica" i "kurva"). Koncept je sličan onome što nudi npr. Berneova transakcijska analiza u "igrama" (engl. games) gdje postoje "ego-stanja" roditelj, odrasli i dijete, ili "kompleksima" iz analitičke psihologije, ili "Malim Ja" o kojima je govorio Gurđijev.15 Dr. J. Rowan je tijekom istraživanja različitih duhovnih, filozofskih i psiholoških pravaca identificirao 25 različitih naziva za pod-identitete,16 a slikovitu definiciju pod-identiteta daje Sagan:

"Riječ pod-identitet može navoditi na krivu ideju o nečijoj osobnosti koja je razgranata na više različitih dijelova. U stvarnosti, ti pod-iden­ti­te­ti su više kao gomila karaktera17 koji imaju malo i ništa jedni sa drugima. Oni nisu kao različite pokrajine koje čine državu, već su više kao različite vrste ptica koje su umjetno zadržane u istom kavezu, neprestano se natječući i boreći međusobno."18

13 ^Jedna od faza u periodu "života između života" za vrijeme koje se duša na osnovu prethodnih iskustava i (ne)naučenih lekcija priprema za svoju sljedeću inkarnaciju (utjelovljenje).
14 ^Usp. Baldwin, str. 249
15 ^Usp. P. O. Ouspensky: In Search Of the Miraculous, The Teachings of G. I. Gurdjieff, San Diego, Harcourt, Inc., 2001. (©1949.), str. 59
16 ^Usp. J. Rowan: Subpersonalities - The People Inside Us, London, Rout­led­ge, 1990., str. 8, 115
17 ^Riječ preko latinskog dolazi od grčke riječi kharaktēr što znači dlijeto za dubljenje, graviranje, dakle nešto što će ostaviti "karakterističan" trag
18 ^Usp. Sagan, str. 46-47, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .