Postupak se sastoji od tri faze: detekcije, promatranja i na kraju čišćenja. Samo čišćenje ne bi imalo smisla ako se prethodno ne dobije više podataka o samom entitetu da bi se bolje razumjelo kakav je utjecaj imao na domaćina, te da se takva znanja iskoriste, kako u budućnosti ne bi došlo do novog nakačenja. Sagan naglašava da je do nakačenja došlo zato što je postojalo nešto zajedničko kod domaćina i entiteta.5

Detekcija

Za pronalaženje entiteta koristi ISIS,6 vlastitu metodu za pobuđivanje promijenjenog stanja svijesti. Pronalaženje može trajati i nekoliko seansi, a kad je entitet (ili više njih) pronađen, s njim se uspostavlja komunikacija kako bi se dobilo više informacija o njemu/njima, koje će se iskoristiti u sljedećim fazama. Zašto je veći broj seansi potreban nije objašnjeno. Kada je osoba "ušla" u sebe, Sagan kaže da će entitet biti pronađen, jer je vidljivo ugniježđen na energiju (eterično tijelo?) domaćina.7

Za komunikaciju, Sagan navodi 20-tak različitih pitanja koja bi trebala pomoći u utvrđivanju mjesta nakačenja na tijelu, njegovom izgledu, obliku, koliko dugo je već nakačen, što želi, koja mu je omiljena hrana i kako ona utječe na entitet (ovo često rezultira promjenom njegove veličine). Pitanja bi trebala pomoći i u dobivanju informacija o tome kako se entitet hrani (odakle crpi energiju), je li npr. uzročnik nekih glasova u glavi, što bi htio poručiti, je li fiksiran ili mijenja svoju poziciju u tijelu, odakle je stigao, itd. U ovoj fazi se može otkriti i ima li domaćin nekih sekundarnih dobiti od nakačenja, ili podatak o tome gdje bi entitet otišao, kada bi to mogao, ili što bi se s njim dogodilo u slučaju smrti domaćina. Pitanje "Što želiš?" smatra vrlo važnim, može se i više puta postaviti naizmjenično s drugima pitanjima, no s pitanjima u ISIS stanju ne treba insistirati, kako se ne bi nepotrebno uključio svjesni um/ego sa svojim besmislenim odgovorima.

Pitati entitet kad je došao često neće biti dovoljno, a Sagan za to nudi ISIS tehniku regresije, gdje se osoba vraća nazad u prošlost u koracima od 5 ili 10 godina do trenutka bivanja u majčinoj utrobi. Sagan govori da je boravak u majčinoj utrobi kritični period za dobivanje nekog nakačenja, pa taj period života treba detaljno istražiti.8

Važan princip kojega se treba držati je da se domaćinu na niti jedan način prethodno ne ukaže na postojanje entiteta ili na bilo koji način sugerira na moguće postojanje nakačenja na njemu. Do te spoznaje osoba treba samostalno doći tijekom postupka, što će iskustvo učiniti vjerodostojnijim i manje traumatičnim. Tek po otkrivanju nakačenja dopuštena je slobodna razmjena mišljenja i utisaka.9

Promatranje

Nakon što je entitet detektiran, slijedi faza promatranja koja obično traje dva tjedna. Sagan upozorava da u ovoj fazi ne bi ni na koji način trebalo pokušavati izgurati entitet, npr. govoreći mu da ode, jer ne samo da se s time neće ništa postići, nego postoje i dobre šanse da se entitet zbog toga prikrije, što može lako dovesti do krivog zaključka da je otišao!

Ako je prethodno pronađeni entitet nestao, to se može dogoditi iz dva razloga: ili zato što je bio fiktivna tvorevina uma ili (u 99% ostalih slučajeva) zato što se prikrio. U periodu promatranja, preporuča se zauzimanje neutralnog stava prema entitetu (npr. slanje ljubavi moglo bi samo učvrstiti emocionalne veze s domaćinom). Promatranjem se može naučiti dosta o samom entitetu, ali bi domaćin isto tako mogao dosta toga naučiti i o sebi, na način da svaki put kada osjeti neku emociju, želju ili požudu pogleda u sebe i promotri što je izvor toga: entitet ili on sam.

5 ^Usp. Dr. med. S. Sagan: Entities: parasites of the body of energy, Roseville NSW, Clairvision School, 1994., str. 163
6 ^ISIS se temelji na tri osnovna principa: u "jedan na jedan" interakciji (engl. Interaction) između pomagača (koji se naziva i "konektor") i klijenta, na istraživanju unutarnjeg prostora (engl. Inner Space) naše svjesnosti aktivacijom energetskog centra koji se nalazi između naših očiju, i pronalaženju izvora (engl. Sourcing) emocija i energija prilikom pretraživanja unutarnjeg prostora (Isto, usp. str. 4)
7 ^Isto, usp. str. 155
8 ^Isto, usp. str. 161
9 ^Isto, usp. str. 153-154
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .