• Strahovi i fobije, u slučaju da su posljedica nakačenosti, mogu biti refleksije traumatične smrti nakačenog entiteta.
  • Seksualni problemi, često se mogu manifestirati kao izostanak seksualne želje kod mlađeg domaćina s nakačenim entitetom starije dobi, i pojačanom željom u starijeg domaćina s nakačenim mlađim entitetom (u MKB-10 navedeni su pod F63, Seksualne disfunkcije).
  • Transvestizam, homoseksualnost i transseksualnost mogu biti prouzročeni jakim utjecajem entiteta koji je bio suprotnog spola u svom prošlom životu, što će stvarati zbunjenost kod domaćina i može imati za posljedicu potrebu za nošenjem odjeće suprotnog spola, izbor istospolnog seksualnog partnera ili potrebe za dramatičnom hormonskom i operativnom fizičkom promjenom spola. Transvestizam i transseksualnost se mogu pronaći u MKB-10 pod F64, Poremećaji spolnog iden­ti­te­ta. Homoseksualnost je iz nekih drugih razloga i potreba izbačena iz klasifikacija poremećaja (zadnji puta bila u DSM-II20 do 1974. g.), no to bi zahtjevalo otvaranje nove teme, posebno ako se uzme u obzir da je takva promjena ohrabrena i podacima koji se referiraju na tzv. seksualnog prosvjetitelja Amerike, A. Kinseya.21
  • Gojaznost, bulimija i anoreksija, poremećaji hranjenja koji su dobili svoju skupinu MKB-10, gdje se vode pod poremećajima F50. Stvaranje ovakvih stanja izgleda da je još jedna od demonskih specijalnosti.22
  • Opsesivno-kompulsivno ponašanje (OKP), koje službena medicina stavlja u grupu anksioznih poremećaja i neuroza (F42 u MKB-10).

Na kraju pogledajmo što je Sagan pronašao u svojoj praksi, a što nije već ranije spomenuto:

  • Požuda za određenom vrstom hrane: Neki entiteti tjeraju domaćina na prekomjerno konzumiranje određene hrane gdje prednjači šećer i slatke stvari (s posebnom potrebom za čokoladom), zatim meso, često jako začinjeno, bijeli kruh (zbog kvasca), škrob i sirevi. Posebno mjesto na ovakvoj listi zauzima rajčica.23
  • Neodlučnost: Entiteti su, kaže Sagan, pravi "otrov za volju", pa svojim utjecajem na volju domaćina mogu kod njega prouzročiti stalno odlaganje odluka, koje je obojeno velikom dozom sumnje i osjećaja krivice.24

Demonska nakačenost

Dr. Fiore u samom uvodu knjige The Unquiet Dead25 napominje da u knjizi nisu obrađeni demonski entiteti čije postojanje ne negira, ali isto tako kaže da ih, nasreću, nije imala prilike susresti u svojoj kliničkoj praksi. To izgleda prilično nevjerojatno, obzirom na veliki broj klijenata s kojima je imala prilike raditi. Ovu sam informaciju htio još jednom provjeriti obzirom da je spomenuta knjiga napisana prije gotovo 30 godina, pa me zanimalo nije li se nešto u međuvremenu promijenilo. U osobnom kontaktu Fiore mi je još jednom potvrdila da nije nikada imala prilike vidjeti demonsko posjednuće (odnosno on što se pod time obično misli).

20 ^(kratica od engl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – američki dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje, u širokoj je primjeni u SAD (izdavač je APA, Američka psihijatrijska udruga) i često referiran u različitim znanstvenim radovima i istra­ži­va­njima, ali isto tako i osporavan, opet s znanstvenog stajališta, zbog površnosti i nepouzdanosti. Rimski broj označava izdanje, trenutno je IV iz 1994. g. koje je s revizijama objavljeno 2000. g. kao IV-TR (od engl. Text Revision). Zanimljivost vezana za novo (peto) izdanje jest preporuka da se proces žaljenja zbog preminule osobe proglasi psihičkim poremećajem!
21 ^Profesor biologije/zoologije, ponudio je monstruozne ideje o ljudskoj seksualnosti, koju ne samo da je htio svesti na životinjsku, već je otišao i korak dalje uvjeravajući nas da je čovjek seksualno aktivan od trenutka rođenja! Ovu kobnu tvrdnju branio je "znanstvenim istraživanjem" prikupljajući podatke od pedofila (između ostaloga i naci-pedofila dr. Ballusecka), a postoje dobre indicije da je neke za potrebe istraživanja i sam upućivao kako da zlostavljaju djecu. Isto tako na temelju "rep­re­zen­ta­tiv­nog uzorka" odrasle populacije koji je sadržavao nedopustivo velik broj seksualno devijantnih i delikventnih osoba, izvodio je zaključke o seksualnosti i homoseksualnosti među odraslima. Njegovo pisanje postalo je i "znanstvena osnova" za tragičnu liberalizaciju kaznenog zakona SAD (a zbog dobrobiti antilokalizma, tj. globalizacije njegova "znanost" postaje temelj za perverzne programe poput svojevremeno u Njemačkoj ponuđenog Körper, Liebe, Doktorspiele, roditeljskog priručnika o dječjoj seksualnosti u dobi od 1 do 3 godine!).
22 ^Usp. Modi, str. 323
23 ^Usp. Sagan, str. 8-9, 15-17, 26, 71, 73, 92, 101, 116, 118, 146
24 ^Isto, usp. str. 19
25 ^Usp. Fiore, str. 4
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .