• Kad je riječ o uznemirenosti, možda ovdje vrijedi spomenuti Sagana koji je od puno osoba čuo da su u fazi promatranja (vidi 13. poglavlje), doznali kako entiteti postaju vidno uznemireni, uzbunjeni, ugroženi ili prijeteće raspoloženi kada bi ljudi počeli meditirati ili jednostavno poželjeli ostati mirni i nepomični.9
  1. Iznenadno pojavljivanje fizičkih problema bez očitih razloga može biti refleksija fizičkih trauma nakačenog entiteta, koji je umro nasilnom smrću ili s oštećenjima prouzročenim nekom bolešću.
  • Maurey u svojoj listi navodi kronične bolesti i upozorava da to ne mora imati nikakve veze s postojanjem nakačenja.10
  • Dr. med. S. Modi navodi veliki broj različitih fizičkih simptoma za koje su laboratorijski ili rendgenski nalazi bili vrlo često negativni, ali smetnje i bolovi su za osobu bili itekako stvarni, a ne umišljeni.11
  1. Emocionalna i/ili fizička reakcija na informacije o nakačenim entitetima. Fiore kao primjer navodi svoju knjigu, ali isto vrijedi i za čitanje drugih materijala, slušanje/ gledanje audiovizualnih zapisa koji opisuju ovu problematiku. Pojavljivanje određenog napora u praćenju ili otpora u prihvaćanju određenih informacija mogao bi biti važan znak postojanja nakačenja i njegovog strahovanja zbog mogućeg ostanka bez domaćina.
  • Reakcije na informacije o postupku oslobađanja spominje i dr. W. Baldwin, gdje se ona može manifestirati tjelesno i emocionalno, a može biti iznenađujuće jaka. Ovo je često reakcija nakačenog entiteta, a ne domaćina.12
  • Sagan također spominje da je broj otkazivanja seansi kod osoba s nakačenjima vrlo visok, kao i da jako često kasne u dolasku obrazlažući to najrazličitijim čudnim razlozima.13

Ovo može rezultirati aktivnim odvraćanjem domaćina od tra­že­nja bilo kakve pomoći, pokušavajući to učiniti smiješnim, bes­pred­met­nim i nepotrebnim.

***

U nastavku Fiore nudi i "sustav bodovanja"14 kako bi se poboljšala procjena mogućeg postojanja nakačenja na osobi, jer donošenje bilo kakvog zaključka na osnovi samo jednog ili dva simptoma može biti kontraproduktivno, te može skrenuti osobu u traženju neke druge vrste pomoći. Prilikom ocjenjivanja stanja predlaže sljedeće ocjene svakog simptoma:

 

0 =

Nije primjećeno / nije problem

1 =

Događa se ponekad / nije ozbiljan problem

2 =

Potvrdan odgovor / stalno prisutno / počelo biti stalan problem

 

Ukupan zbroj od 10 ili više bodova ukazuje na postojanje nakačenja i naglašava da ocjena 2 za simptome br. 2, 3, 4 i 10 ozbiljno ukazuje na takvo stanje. Ukoliko je ukupan zbroj manji od 10 to još uvijek nije jamstvo da nakačenja nema i u ovom slučaju Fiore sugerira slušanje unutrašnjeg glasa koji bi nam mogao reći postoji li neki entitet, a što bi moglo biti na neki način kontradiktorno simptomu navedenom pod točkom 3. Prije provjere stvarnog stanja od strane osobe upućene u ovu problematiku, jedna od mogućnosti u skladu s točkom 10 je provjera reakcije osobe na slušanje teksta skripte koju je Fiore ponudila u svojoj knjizi čija se prevedena i prerađena verzija može naći u 10. poglavlju.

9 ^Usp. Sagan, str. 19
10 ^Usp. Maurey, str. 91
11 ^Usp. dr. med. S. Modi: Remarkable Healings: A Psychiatrist Discovers Un­suspected Roots of Mental and Physical Illness, Hampton Roads Publishing Company, 1997., str. 262
12 ^Usp. Ph. D. W. J. Baldwin: Spirit Releasement Therapy: A Technique Manu­al, 2nd edition, Headline Books, 1995., str. 218
13 ^Usp. dr. med. S. Sagan: Entities: parasites of the body of energy, Rose­ville NSW, Clairvision School, 1994., str. 143
14 ^Usp. Fiore, Str. 122
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .