S ovim informacijama prikupljenima iz Biblije i babilonskih i sumerskih tekstova – imajući na umu pozadinu mitološke povijesti čovječanstva – da se izvesti diferencirana procjena Starog zavjeta. Je li taj spis zaista tek jedna knjiga "puna obmana", sastavljena od "grupe krivotvoritelja zvanih deuteronomisti", kako se kaže u ranije navedenom citatu iz Der Spiegela? Je li sve samo djelo visokih svećenika koji su krivotvorili povijesne činjenice kako bi "snove o velikoj moći" projicirali u prošlost?

Tajna Starog zavjeta

Zamislimo tadašnju situaciju: nalazimo se u stoljećima nakon serije globalnih katastrofa koje je tek vrlo malo ljudi preživjelo. Svećenici i ostali glasnogovornici tvrde da su te katastrofe bile Božja kazna jer ljudi više nisu bili "pokorni" i nisu prinosili žrtve krvi. Nastala je totalna vladavina muškaraca, a svećenici, kao Božji zastupnici, uveli su (opet?) žrtvu krvi.8

Tko ovu novu strukturu moći bude kritizirao (= "vrijeđao Boga"), ili na drugi način zapadne u nemilost, bit će smaknut ili žrtvovan. Svakoga može zadesiti Božji gnjev. Muškarci su imali moć da daju pogubiti druge ljude, pa čak i "vlastitu" ženu.

Sve ovo dovelo je do širenja straha. A određene sile živjele su od toga. U ono vrijeme, onaj tko bi makar poželio mijenjati počela, imao je protiv sebe vladajuću strukturu moći i rezonanciju cijelog doba – i morao je dugoročno planirati. U tome leži tajna Starog zavjeta ...

Iz magije znamo da krv nosi Od-Kraft.9 Tu energiju danas možemo čak i izmjeriti, i učiniti je vidljivom pomoću Kirlianove fotografije. Postoje negativna astralna i druga bića tame koja su se zbog svog materijalističkog mentaliteta odvratili od Boga, Izvora, pa stoga energiju moraju pribavljati iz drugih izvora, uglavnom od fizički inkarniranih bića. Sa svojim astralnim tijelima ne mogu uzimati fizičku hranu, niti priuštiti sebi kakvo drugo fizičko zadovoljenje. No, oni mogu apsorbirati Od-Kraft, a to im najlakše uspijeva sa slobodno dostupnom krvi! Stoga svako prolijevanje krvi – na oltarima, bojnim poljima, u klaonicama – posredno ili neposredno služi ovim bićima, te ga ona, ili njihovi predstavnici, često i potiču.

Pored vampirske žetve životne energije, ona se može crpiti i u živućem obliku, naime onda kada potreseni ljudi svoju svijest usmjere na njima kompatibilnu frekvenciju. Takva potresenost nastaje ponajprije iz straha, i povođenja za magičnim, fanatičnim i/ili dogmatičnim obožavanjem.

Kakav "opčinjavajući" učinak ima takvo povođenje pokazuje cjelokupna poznata povijest. Što se tiče Bliskog Istoka, postojbine triju svjetskih religija, istraživanja su pokazala da su se tamo kroz sva stoljeća prije Isusovog doba (a i kasnije) poštovali najrazličitiji Bogovi, prije svega oni koji su zahtijevali krv. Nekoliko primjera nalazi se u već spomenutom članku iz Der Spiegela:

"Prije svega je u Ugaritu, 400 km sjeverno od Jeruzalema, 'izašla na vidjelo mračna prošlost izraelskih religija', kako je to izrazio francuski inženjer A. Caquot. Otkriveni su ritualni tekstovi i zlatne statue. Jedan nalaz prikazuje čovječuljka s bradom. To je mudri starac i nebeski otac "El" – praoblik Boga. [...] Feničani, neumorni trgovci, žrtvovali su djecu [...]

U tom kontekstu, naročito je neobično jedno zagonetno, čak i među stručnjacima jedva poznato svetište. Ono se nalazi na cesti 443 koja sjeverno od Jeruzalema vodi prema Ramotu. Lokacija se službeno zove 'Nebi Samuel' [... i obuhvaća velike] štale za žrtvenu stoku. U prethodnom (i samo na hebrejskom jeziku postojećem) izvješću sa iskapanja stoji da su tu izraelska plemena prizivala s neba kišu i vršila druge 'značajne religiozne rituale'. Kaže se da se mjesto koristilo već 'u 2. stoljeću prije Krista'. Kakvog li otkrića! Na niti deset kilometara udaljenosti od Jeruzalema, na brijegu i skoro na vidiku velikog Jahvinog svetišta, tamo su se i u helenističko doba još uvijek izvodili poganski rituali.

8 ^Tada je počelo doba tame, Kali-yuga. Povijesna je činjenica da je žrtva krvi do prije par stoljeća bila nešto sasvim normalno u cijelom svijetu: u Indiji, Kini, Americi, Europi, Africi i na Bliskom Istoku. Žrtvovane su životinje, ponegdje i ljudi, često djeca (prvorođenci). Povjesničari su to naprosto uzeli na znanje, a istraživanje uzroka prepustili su "mitolozima".
9 ^Karl von Reichenbach, njemački filozof i učenjak iz 19. st., "univerzalnu kozmičku energiju" koju zrače sva bića (ljudi, životinje, biljke), kristali i magneti nazvao je "Od-Kraft". Ta energija predstavlja "primarnu matricu materije" (prim. prev.)
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .