• Radikalna posljedica materijalizma, koji sebe radije naziva "znanstvenim naturalizmom", mora se sagledati iz povijesne perspektive kako bi bila razumljiva. Jer, njen razvoj počeo je u 19. st. kao protupokret crkveno-dogmatskoj doktrini. Premda je ma­te­rija­li­zam bio koban isto koliko i dogmatizam, njegovim razvojem izborilo se za određenu slobodu duha, što je omogućilo širenje duhovnog horizonta.
  • Primjer Young Earth kreacionista pokazao je kako ideja da su oprost grijeha i spasenje mogući samo "krvlju" vodi odgovarajućoj inter­pre­ta­ci­ji Postanka i Isusa. Odakle ova ideja dolazi? (To će biti tema u sljedećem poglavlju.)
  • Biblijski kreacionizam stvara dojam da je jedina alternativa darvinizmu vjerovanje u Izvještaj o stvaranju i Adama i Evu. Zbog toga su mnogi ljudi zazirali od bilo kakve kritike evolucije, a braniteljima darvinizma, uz pomoć Young Earth kreacionista, bilo je lako ismijati kritiku evolucije i odbiti zapravo relevantne argumente. Dakle, kreacionisti su neposredno puno potpomogli zagovaratelje materijalizma, što zapravo i ne iznenađuje, jer u borbi ekstrema – Premalo i Previše – oba tabora uvijek zastupaju samo poluistine.
  • Kreacionisti su sačuvali sjećanje na Potop: tektonska slika Zemlje nije nastala postepeno kroz milijune godina, kako tvrdi materijalistički obojena gradacija i aktualizacija. Sporadične megakatastrofe pri kojima se oslobađa nezamisliva sila prirode ponekad preoblikuju zemlju tako temeljito da nastane "novi svijet", kako to naziva indijanska predaja. Prijelaz u naš sadašnji "Četvrti svijet" morao je biti tako prevratnički da su poneki pomislili kako je taj novi svijet nastao prije 7000 godina iz ničega.
  • Sve kulture i tradicije raspolažu duhovnim uvidima i otkrivenjima. Navedeni primjer vedske Geneze pomaže boljem razumijevanju biblijskog Postanka. Ona, prema vlastitom iskazu, tumači sekundarno stvaranje (svojim početnim dvostrukim B = 2), jer je samo na toj razini vladao prvobitni mrak, promatrajući s materijalne strane. To je stvaralačko djelo Brahme, prvog bića "rođenog" u materiji. (Prema vedskoj Genezi, dakle, prvo živo biće u materiji nije bila bakterija, nego Brahma!)
  • Individualnost se nalazi iznad materije i oblikuje je. Iza svakog materijalnog stvaranja stoji individualnost (= svijest, volja i cilj). Individualnost je, kao duhovna stvarnost, vječna – kako u apstraktnome, tako i u relativnome. Stvaranje materijalnog svijeta događa se zajedničkim djelovanjem apsolutne i relativne in­di­vi­dual­no­sti, odnosno kroz božanski inspirirani i vođeni stvaralački kolektiv. U 1. poglavlju biblijskog Postanka to je izraženo množinom "elohim". Epizoda s rajskim vrtom usred neobradive zemlje odnosi se – sa slojevitom simbolikom – na jednu kasniju fazu stvaranja u kojoj već postoji pali elohim. "Zmija" i "Gospodin", koji kasnije u gnjevu želi razoriti vlastito stvaranje skupa sa svim ljudima i životinjama, mogu se interpretirati i monoteistički i "mitski" (vidi sljedeće poglavlje).

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .