Cjelovito razumijevanje praznanja

Zadovoljavajuće objašnjenje mora dakle nadići darvinizam i kreacionizam, a istovremeno obuhvatiti u sebi dijelove istine iz oba tabora. Kao što će se pokazati, time ne tražimo ništa drugo nego praznanje čovječanstva, onako kako su ga ljudi shvaćali prije nego su ga krivotvorile materijalističke i pseudoreligiozne ideologije. Danas imamo mogućnost to praznanje nazrijeti ne samo mitski, već i logički, i mito-logički ga odgonetnuti.

I darvinizam i kreacionizam sadrže važne elemente koji mogu biti od pomoći pri traženju praznanja. Stoljećima je kršćanstvo sve "ino"- ili "krivovjerce" krvavo progonilo. Zato je bilo potrebno prekinuti taj biblijsko-fundamentalistički progon, a to se dogodilo kroz renesansu, prosvjetiteljstvo i znanstvenu revoluciju. Darvinizam je otvorio prostor za nove perspektive i čovjek se smio opet odvažiti na hrabro promišljanje van religijsko-dogmatskih granica. To što je čovječanstvo tada skrenulo u drugu krajnost leži u prirodi stvari, jer jedna krajnost uvijek priziva drugu. Stoga se ni danas ne smije ograničiti samo na darvinizam, već primijeniti novu slobodu za pronalaženje još obuhvatnijih saznanja.

Kreacionizam opet nudi najbolju kritiku darvinističkih i neodarvinističkih teorija i jasno pokazuje da stvaranje nije moguće bez jedne više svijesti, bez višeg izvora "informacija", a taj izvor naposljetku je Bog, u "osobnom", odnosno individualnom smislu. Nažalost, alternativni model kreacionizma također je vjerovanje koje počiva na vrlo problematičnim temeljima.

Ako razumijemo koji su istiniti i neistiniti dijelovi oba ekstrema, vrata su otvorena za cjelovito razumijevanje praznanja.

Razne struje kreacionizma

Pojmom "biblijski kreacionizam" obuhvaćene su sve njegove struje koje nastanak Kozmosa, Zemlje i čovječanstva objašnjavaju biblijskim Postankom. Kao što je već spomenuto, i kreacionistički tabor je višestruko podijeljen. Načelno se mogu razlikovati tri sljedeće struje:

  • Young Earth kreacionisti vjeruju da je Bog stvorio svijet u šest dana, što se prema njihovoj interpretaciji Postanka dogodilo prije 7000 godina; Bog je tad stvorio cijeli Svemir, "Nebo i Zemlju", u jednom jedinom činu stvaranja "iz Ničega". Creatio ex nihilo, "stvaranje iz ničega", temeljna je točka njihove vjeroispovijesti.*
  • Old Earth i Day-Age kreacionisti vjeruju da je Bog stvorio svijet onako kako opisuje biblijski Postanak, no oni "dane" stvaranja interpretiraju kao duge stvaralačke faze (jedan dan = jedna epoha).
  • Gap kreacionisti vjeruju da je između svakog čina stvaranja postojala duga pauza (engl. gap, "džep"). Ciklički razvojni periodi kroz božansko "Neka bude" postupno su doveli do kozmičke hijerarhije.

Međusobna podijeljenost kreacionista odnosi se prije svega na Young Earth kreacioniste koji smatraju da su drugi krivo protumačili Bibliju i ušli u kompromise s đavolskim duhom darvinizma. U skladu s tim, "Nema kompromisa" je i bojni poklič koji su Young Earth kreacionisti napisali na svojoj zastavi. Oni su objavili rat darvinizmu i žele da se u školama Young Earth kreacionizam poučava ravnopravno s njim. Obzirom na činjenicu da darvinizam ni na koji način nije dokazan, to nastojanje je razumljivo i legitimno, no nažalost je djelovalo tako da je javnost stekla dojam kako biti kritičan prema evoluciji automatski znači kako se mora vjerovati u stvaranje prije 7000 godina.

U širem smislu kreacionist je svatko tko ne vjeruje u materijalistički scenarij evolucije i uvjeren je da je materiju stvorila i oblikovala apsolutna inteligencija i individualnost. Young Earth kreacionisti su ponajviše bili ti koji su svojom "beskompromisnošću", odnosno svojim apsolutizmom, izazvali raskol među kreacionistima i vjeru u stvaranje (neželjeno) napravili smiješnom pred javnošću. Po toj osnovi nameće se jedno kritičko razmatranje Young Earth kreacionizma. Dakle, kad se u sljedećem tekstu govori o "krea­cio­nis­ti­ma", to se prvenstveno odnosi na njegove predstavnike.

* ^Ovdje se može svrstati i fundamentalistički islam. Zato npr. piramide u islamskom Egiptu ne smiju biti starije od službenih 4500 godina.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .