Je li svijet nastao prije 7000 godina?

Pretpostavka da se cijelo stvaranje dogodilo prije oko 7000 godina temelji se na tome što su, prema Bibliji, tada stvoreni Adam i Eva. Knjiga postanka navodi sve potomke Adama i Eve po imenu i trajanju života. Genealogija se da odrediti od Adama i Eve preko Noe, sve do Abrahama, a od Abrahama preko Izaka i Jakova sve do Isusa. Evanđelje po Mateju navodi liste Isusovih prethodnika koje idu unazad sve do Abrahama, a Evanđelje po Luki spominje drukčiju listu koja vodi do Adama.

Pri istraživanju biblijskih opisa stvaranja važno je znati da je u 1. Knjizi Mojsijevoj (nazvanoj "Postanak") stvaranje ljudi opisano dva puta.

Prvi opis nalazi se u 1. poglavlju Postanka, u okviru Izvještaja o stvaranju:

"I reče Bog: 'Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična' [...]. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. [...] I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti."

(Post 1, 26-31)

Drugi opis nalazi se sasvim na kraju Izvještaja o stvaranju (od Post 2, 4). To je priča o stvaranju Adama i Eve; ona vodi preko pada u grijeh do Noe i Potopa:

"Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša."

(Post 2, 2-7)

Za kreacioniste je ovaj drugi opis osvrt na 1. poglavlje Postanka, u kojem se sad detaljno opisuje kako je Bog šesti dan stvorio ljude. Međutim ovo viđenje je vrlo sporno, jer nije sasvim jasno da je drugi opis zaista samo podrobnije ponavljanje šestog dana. Prvo, iz samog biblijskog teksta to se ne vidi jasno, i drugo, daju se ustanoviti neke različitosti, pa čak i proturječja. Na primjer, u Izvještaju o stvaranju Božje ime glasi Elohim, a u opisu Adama i Eve, Jahve. Post 1 kaže da je Bog stvorio biljke trećeg dana. Ali, u Post 2 naglašeno je da u vrijeme stvaranja Adama i Eve na Zemlji još nije bilo vegetacije.

Kreacionisti ovdje odgovaraju kako to nije proturječje, jer u Post 2, 8 stoji da je Bog zasadio Rajski vrt, i tamo "nikoše svakovrsna stabla"; dakle, to nije bilo novo stvaranje nego ponovni zahvat Boga na već izvršeno stvaranje.

Na to se opet može uzvratiti da je Bog prvog dana (tumačeći doslovno) stvorio Univerzum, i u njemu samo Zemlju. Trećeg dana stoji: "Neka proklija zemlja zelenilom".

Tek četvrtog dana Bog je stvorio druga nebeska tijela, napose Sunce i Mjesec. Dakle, Zemlja je bila zelena bez Sunca i Mjeseca! Prema interpretaciji kreacionista to pokazuje da su sva nebeska tijela stvorena tek po uzoru na Zemlju; ona su svjetla na nebu, a nipošto mjesta nekog "vanzemaljskog" života. – Sunca i najveći dio galaksija bili bi u tom slučaju potpuno beskorisno stvaranje, jer njihova svjetlost uglavnom ne dopire do Zemlje.

Petog dana stvorene su ptice i vodene životinje, a Bog jasno reče: "... neka se namnože na zemlji!" Šestog dana stvorene su životinje, i tada reče Bog: "Načinimo čovjeka ..." Pošto nigdje nije rečeno da je Bog drugdje osim na Zemlji stvorio život, sva djela stvaranja nastala su na Zemlji. Dakle, šestog dana je čovjek postavljen u svijet u kojem već postoje biljke i životinje. Ali Post 2, 19 kaže da je Bog nakon stvaranja Adama stvorio životinje i biljke, a potom je iz "Adamovog rebra" stvorio Evu, da muškarac Adam ne bude sam.

Nešto kasnije pojavljuje se zmija i zavodi Evu. "Uto čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se [...] među stabla u vrtu", ali ih je Bog našao i kaznio izgonom iz raja, postavivši na ulaz u Rajski vrt stražare kerubine (Post 3, 24). Šestog dana Bog nije stvorio ni anđele ni "vanzemaljska bića", a na Zemlji su postojali samo prvi ljudi. Kerubini s "plamenim mačem" postavljeni su na ulaz u Raj kako se nijedan čovjek ne bi približio drvu znanja. Je li bilo i drugih ljudi osim Adama i Eve? Izvan Rajskog vrta zemlja je još uvijek bila jalova i neobradiva – sasvim u suprotnosti s Izvještajem o stvaranju u kojem se jasno kaže da je od trećeg dana cijela Zemlja bila zelena i bujna.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .