• Razumijevanje da postoje nama nevidljiva svjesna bića, entiteti, koji mogu biti ljudskog ili neljudskog porijekla i s kojima možemo doći u interakciju. Oni na nas mogu djelovati vrlo negativno, najprije nevidljivo, a naposljetku mogu imati i vidljive manifestacije u vidu različitih tjelesnih, emocionalnih i psihičkih simptoma, poremećaja i bolesti.

Spomenuti entiteti mogu se nakačiti na žive osobe i suptilno utjecati na misli i postupke osobe domaćina na kojem egzistiraju o čemu će biti više riječi u 8. poglavlju.

 

 

 

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .