Stečena (lažna) osobnost

Kako je rečeno, Suština komunicira sa životom, a osobnost je obli­ko­va­na prema njenim beskrajnim svojstvenim činiocima. Osobnost se oblikuje oko Suštine u svrhu interakcije sa životom i to je apsolutno nužno. Ona se oblikuje po zakonima koji se primjenjuju na svakome. Drugim riječima, njeno uobličenje je određeno.

Rad ovo uobličenje osobnosti naziva prvom edukacijom. U ovom sustavu to se odnosi na Lažnu Osobnost koja je uistinu lažna. Mislim da je pojam Stečena Osobnost nešto jasniji i precizniji, manje grub.

Osobnost se općenito može opisati kao zbirka navika. Navika mišljenja – razmišljanja o istim stvarima na isti način; navika osjećanja – ponavljajuće emocije, opetovana emocionalna stanja; navika go­vo­re­nja – ponavljanja istih priča, istih fraza, istih riječi. Vi imate navike stavova i mišljenja. Imate navike fizičkog tijela – položaje, izraze lica, napetosti, pokrete, govor tijela; navike Bića i uobičajene načine od­go­va­ra­nja na životne događaje. Sve ove navike stekli ste oponašanjem, opiranjem, od obitelji i pod kulturnim i društvenim utjecajima. Od­no­sno, životnim utjecajima u kojima niste imali izbora, te stoga te navike niste Vi. Vi niste vaša osobnost.

Vaša osobnost stvara vaš život u skladu sa svojim jedinstvenim oblikom ili formulacijom, automatski. Vi imate stav o nečemu, mi­šlje­nje o drugoj stvari, imate osjećaje i misli, i te stvari sačinjavaju vaše iskustvo. Ipak, sve ove navike koje čine vašu osobnost ne izražavaju vašu Suštinu ili vaše Pravo Ja. Ponekad to možete iskusiti kao osjećaj da ste prevarant ili nepoznati sami sebi.

Suština se, kao i Pravo Ja, mora hotimično razvijati. Ova dva aspekta ne evolviraju mehanički. Oni evolviraju samo kroz osobne napore pažnje i hotimičnosti koji se podučavaju u ezoteriji, u Radu.

Jedno od primarnih učenja o osobnosti jest da ona ima iluziju je­din­stva. Uspenski:

"Iluzija jedinstva ili jednosti stvorena je u Čovjeku najprije sen­za­ci­jom jednog fizičkog tijela, njegovim imenom ... i treće, brojem mehaničkih navika koje su u njega ucijepljene odgojem ili su stečene oponašanjem. Imajući uvijek iste fizičke senzacije, slušajući uvijek isto ime i primjećujući u sebi iste navike i sklonosti koje je imao i prije, on vjeruje da je uvijek isti."

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .