Terminologija Rada

1. San

Rad govori da svako ljudsko biće hoda uokolo u svakodnevnom životu u tako subjektivnom stanju uma, na tako niskoj razini svijesti, da se može usporediti sa stanjem nesvijesti, intenzivno nestvarnim poput stanja stvarnog sna. Ovo stanje Sna odnosi se na cijelo čovječanstvo i na svaku osobu. Rad podučava sustav Buđenja iz Sna.

Ovo stanje Sna, koje se odnosi na psihološke uvjete svake osobe, naziva se i Drugim ili Budnim Stanjem. U tom automatski funk­cio­ni­ra­ju­ćem modusu vi sudjelujete u svijetu, u svome životu, reagirajući na sve u skladu s oblikom vaše psihologije. Vjerujete da vi jeste osobnost i da su vaša subjektivna mišljenja, stavovi i vjerovanja ispravni i istiniti. Stoga ulažete sebe, dajete svoj identitet svakoj reakciji koju imate, ostajući nesvjesni toga da mehanički odgovarate na podražaje.

2. Razine svijesti

Rad uči da postoje različite razine Svijesti, počevši od stanja doslovnog fizičkog sna koje se naziva Prvim Stanjem, preko Budnog Stanja življenja svakodnevnog života, koje se u Radu naziva San ili Drugo Stanje, pa sve do potpuno razvijene svijesti čija je značajka trajno jedinstvo.

Kaže se da svatko živi svoj život u Prvom i Drugom Stanju, ali i da su druge razine također dostupne. U konačnici se sve svodi na izbor na kojoj razini želite živjeti i izraziti se – kojim ste se utjecajima izabrali izložiti.

Potpuno razvijenu svijest u osobi, što znači psihološki evolviranu, karakteriziraju Jedinstvo i Čistoća u njenom Biću. Biće izražava svoju jedinstvenost pročišćeno, živeći u trajnom stanju duhovnog razvoja, skromno i samotranscendentno, i prijemčivo za božanske utjecaje.

Rad je metodologija za podizanje razine svijesti, hotimično. Zato je nazvan samo-evolucija.

3. Moguća psihološka evolucija

Rad ustrajava na tome da osoba može hotimično podići razinu Svijesti kroz ideje, prakse i vježbe sadržane u psiho-transformacijskom učenju Četvrtog Puta.

Budući da postoje različite razine svijesti, moguć je i prelazak s jedne razine na drugu. Moguć je razvoj. Razvoj znači evoluciju.

Ovaj razvoj ne odvija se automatski ili mehanički u životu. On od individue zahtijeva hotimične i posebne napore. Razvoj se očituje kao trajna promjena ka novoj razini Bića, novoj kvaliteti karaktera, novoj dubini razumijevanja, novoj emocionalnoj perspektivi.

Naziva se samo-evolucija jer se razvoj gradi na vlastitim iskrenim naporima. Trebate znati što činite u Radu i koji vam je cilj. Onda možete obavljati Rad voljno, što je od suštinskog značaja, svjesni i posvećeni svome cilju. Prema tome, vaši Radni napori izgradit će nešto novo u vama. Stvarna promjena je moguća. Zapamtite da je smjer evolucije prema gore.

Sustav uči da svako ljudsko biće dolazi na svijet s osobitom vrstom suštinske prirode koja je jedinstvena svakoj individui. Suštinska priroda sudjeluje u svome okružju, a osobnost je produkt podložan mnogim varijablama. Rezultat – Stečena Osobnost – u Radu se naziva prvom edukacijom. To je nužni razvoj sa svrhom stvaranja načina za odgovornu interakciju sa životom. To je druga razina Svijesti, i ne znači kraj potencijalnog razvoja, ali je najdalje dokle će većina stići.

Rad se ponekad naziva drugom edukacijom. On se može učvrstiti jedino u osobi koja ima razvijenu Stečenu Osobnost. To se zove Dobri Domaćin, što jednostavno znači biti odgovorna osoba u svom životu, prema sebi i prema svijetu. Takva osoba može se koristiti Radom, drugom edukacijom, kako bi rekonstruirala autentično Biće, vjerno svojoj suštinskoj prirodi. Možete izgraditi psihološku strukturu koja će vas uzdići iznad mehaničke, reaktivne razine Svijesti. Izgradnja ove strukture kroz osobne napore u bavljenju Radom odvest će vas do nove razine Svijesti i rasta Bića, što je psihološka evolucija moguća za ljudsku vrstu.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .