Svatko funkcionira prema vlastitom programu. Svatko traži zadovoljstvo, pažnju, uvažavanje i prihvaćanje. Svatko postaje negativan kad trpi, kad ne može dobiti što želi. I sve je to mehanički, tj. pripada najnižoj razini svijesti, reagiranju na podražaje bez svijesti. Sve emocije u Stečenoj Osobnosti su mehaničke reakcije. To se odnosi na sve ljude, kao i na cjelokupno čovječanstvo.

15. Stečena Osobnost

U četvrtom Putu se konvencionalno koristi pojam Lažna Osobnost. Nema neslaganja oko točnosti pojma "lažna", ako ne uključuje optužbu. Međutim, pojam STEČENA Osobnost je puno precizniji i informa­tiv­ni­ji, bez implikacije optužbe. U svakom slučaju, Stečena Osobnost je neupitno lažna.

Rad uči da je svaka osoba rođena u ovaj svijet s unutarnjom prirodom i jedinstvenim bićem, a isto tako i sa svrhom. To se naziva Suština, to je u stvari "tko" vašeg Bića. No, budući da ste kao dijete također i prazna ploča, takoreći, vaše iskustvo najvećim dijelom oblikuje vašu Osobnost. Kako vaša Suština dolazi u interakciju s iskustvima postojanja, tako se priroda vaše osobnosti postupno stječe i oblikuje. To je nužno za normalni razvoj. Ali, to je ograničena razina razvoja. Potencijalna razina višeg Sebstva je dostupna. Rad vas uči kako razviti potencijalno više Sebstvo.

U ustroju Stečene Osobnosti stavovi i uobičajeni obrasci osjećanja, mišljenja i djelovanja stvoreni su oponašanjem i utjecajima iz okruženja. Ova vrsta ustroja osobnosti je automatska i zajednička svima, pa ipak kod svakoga jedinstvena. Ona nije stvorena s namjerom ili s vašim pristankom. Vaša Stečena Osobnost prije je rezultat svega što vam je učinjeno tijekom njenog formiranja. Na svakoj je odrasloj individui da izabere put samorazvoja, da stekne Svijest i autentičnost, integritet i samotranscendenciju, i izrazi svoje Pravo Ja u istinskoj Osobnosti.

Morate promatrati svoju Stečenu Osobnost da bi razlikovali što je lažno, a što istinsko u odnosu na Pravo Ja, vaše najviše sebstvo. U ovom procesu Rada vaša Svijest postaje aktivnija i sposobna razlikovati dobro od lošeg, ispravno od pogrešnog, istinito od lažnog, s rastućom jasnoćom.

Transformacija Stečene Osobnosti zapravo je rekonstrukcija vaše psihologije kako bi se izrazilo Pravo Ja, vaša najviša Svijest i Biće. To znači promjenu od psihologije sebičnog interesa ka sa­mo­tran­scen­dentnoj psihologiji. Proces je težak jer uključuje dekonstrukciju ega, što je egu bolno. To djeluje destabilizirajuće i stoga zahtijeva veliku snagu karaktera i jaku potrebu za promjenom i razumijevanjem kako bi se raslo u Radu.

Stečena Osobnost je ono tko mislite da jeste. Ponekad se naziva i Imaginarno Ja. Određeno je vašim stavovima, mišljenjima, osjećajima, sviđanjima i nesviđanjima, oponašanjima, uobičajenim reakcijama i načinom na koji razmišljamo, osjećamo i djelujemo. Stečena Osobnost je ta koja djeluje pretežno mehanički i automatski, bez svijesti ili hotimičnosti, izbacujući reakcije (energiju) prema podražajima, u skladu s oblikovanošću vaše psihologije. U Radu se sve što je lažno, pogrešno ili negativno u Stečenoj Osobnosti proučava, radi se protiv toga i odvaja. To podrazumijeva dugoročne napore.

16. Imaginarno Ja

Imaginarno Ja predstavlja vaš identitet u skladu sa slikom koju imate o sebi kao osobnosti. Ako bi vas netko upitao kakva ste vi osoba, vaš bi odgovor bio opis Imaginarnog Ja. Vi možda mislite da ste dobri stari dečko, ili lojalni domoljub, ili avangardni umjetnik, intelektualac, časna i iskrena osoba, društveni aktivist, itd. Te osobine pripadaju Stečenoj Osobnosti. To niste vi.

Imaginarno Ja ima iluziju jedinstva, ali zapravo je ono stalno promjenjivo mnoštvo raznih 'Ja'. Ne postoji stalno Ja koje ima kontrolu. Ali čovjek ima jedno tijelo i jedno ime, i osobnost sačinjenu od imaginarnih slika, što ga navodi da vjeruje kako je uvijek isti – taj Imaginarni Ja.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .