Unatoč tome, mnogo škola Četvrtog Puta insistira da se Pokreti moraju prakticirati kao dio sustava, a u svrhu uravnoteženja. To je oz­bilj­no pogrešna interpretacija ideje o "uravnoteženim centrima" ili "urav­no­te­že­nom Čovjeku" iz ovog učenja. Jedino što transformacija svijesti zahtijeva od fizičkog tijela jest moždana funkcija; dakle, bez obzira na njihovu relativnu vrijednost, Pokreti nisu nužni za trans­for­ma­ci­ju svijesti. Nicoll:

"Nijedna količina pažnje koja se poklanja tijelu neće stvoriti trans­for­maciju."

Rad

Psihološke vježbe i prakse Četvrtog Puta su "Rad" u sustavu. One su posebno osmišljene za provođenje u vašim svakodnevnim životnim is­kus­tvi­ma. Njihova je svrha znanje o sebi, autentični rast i postajanje svjesnim. To je transformacija na koju se poziva ezoterija, a smisao psihološkog Rada je njeno postizanje.

Svrha ideja i praksi Rada je da u vama izgrade nešto što će vas po­di­ći na višu razinu svijesti. Nicoll:

"Znanje ovog Rada je takvo da može djelovati na Biće, a rezultat je rast razumijevanja."

Ovo se može dogoditi jedino upotrebom snage vaših osobnih napora u bavljenju Radom. Primjena ideja na sebi s iskrenošću i ustrajnošću jest napor – Rad. To znači baviti se Radom – biti Rad. Mnogi učenici misle i kažu da su "u Radu" samo zato što proučavaju sustav Četvrtog Puta. To nije to. Morate obavljati Rad da bi bili u Radu.

Razine svijesti

Premisa za tvrdnju da je riječ o razvojnom sustavu leži u razumijevanju ideje o različitim razinama u individui. Sve ideje Rada temelje se na ra­zu­mi­je­va­nju postojanja različitih razina svijesti. Zato je moguće pre­la­zi­ti s jedne razine na drugu. Nicoll:

"Čovjek kakav jest služi svrhama prirode i ništa drugo nije nužno u odnosu na njegov život. Ali, on može sebe izložiti različitim utje­ca­ji­ma ako tako izabere. Može promijeniti svoju razinu svijesti i po­slje­dič­no privući različite okolnosti, u skladu sa svojom razinom."

Ovaj sustav kaže da postoji sedam razina svijesti, sastojeći se od četiri stanja koja pripadaju trima različitim vrstama Čovjeka, koji po­sto­je na različitim razinama.

Čovjek 1, 2 i 3 podjednako dijele prva dva stanja. Prvo Stanje je okrepljujući san, doslovni san sa snovima. Drugo Stanje zove se Budno Stanje u kojem hodate, govorite i djelujete mehanički. Radni naziv Drugog Stanja je San jer funkcionira automatski i bez svijesti.

Na toj razini svijesti postoji samo tama uspavanosti. Pomoć nije moguća jer viši utjecaji mogu dosegnuti samo do Trećeg Stanja svijesti. Tako kaže sustav, ali bi se preciznije moglo reći da uspavani Čovjek (broj 1, 2 i 3) ne može percipirati finije vibracije koje dolaze iz više svijesti zbog grube prirode svog Bića. Apsolut može dosegnuti dokle god želi, ali Čovjek je gluh.

Čovjek 4 je u Trećem Stanju Svijesti. On se počinje buditi kroz praksu Samopromatranja i Pamćenja Sebe. On u nekoj mjeri posjeduje samosvijest i pravo Ja. Čovjek 4 naziva se Uravnoteženi Čovjek, što je opći pojam za čovjeka koji funkcionira ispravno. Uravnoteženi Čovjek ima uređene centre (ili tijela) – funkcije njegove psihologije. On je u stanju ostati uspravan u središtu njišućeg klatna životnih događaja i okolnosti. Postizanje ovog stanja zahtijeva dugoročan, iskren, težak psihološki Rad. Stvarni unutarnji Rad. Ali, stvarni napori učinjeni s ispravnim motivima izazvat će stvarnu unutarnju promjenu. Razina Čovjeka 4 dostupna je utjecajima, inspiraciji i razumijevanju; svjetlost je prisutna i pomoć je moguća.

Čovjek 5, 6 i 7 žive u Četvrtom Stanju – Objektivnoj Svijesti. Ova tri nazivaju se "Svjesni Čovjek", Probuđeni Čovjek. Svjetlost je prisutna i pomoć je dostupna. Na toj razini čovjek vidi stvari kakve one uistinu jesu.

Svjesni Čovjek ima razumijevanje i perspektivu, hotimično raz­vi­je­nu Svijest i Biće, aktivnu Stvarnu Svijest i Volju da čini. Svjesni Čovjek je autentičan i živi svoj smisao i svrhu u Božjoj volji. On je vođen božanskom inspiracijom, duhovnim smjernicama, objektivnom Istinom, stvarnom Savješću, objektivnom sviješću, i dobrom iznad svega. Svjesni Čovjek nesposoban je za nasilje.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .