Rad uči da je Čovjek zapravo neorganizirano mnoštvo nestalnih 'Ja'. Svaka misao, osjećaj, senzacija, sviđanje ili nesviđanje, jest jedno 'Ja'. Nepovezani, kontradiktorni, pa čak i suprotstavljeni 'Ja' u vama govore 'Ja' kao da svaki govori za cijelog vas. Ovo se zove Doktrina o 'Ja', i premda ispočetka može zvučati neshvatljivo, lako je provjerljiva i ključna za vaš razvoj. Možete promatrati unutar sebe pokretni kotač raznih 'Ja', sa svakom mišlju ili emocijom, željom ili senzacijom. Čovjek je množina, a ne jednina. Ne postoji jedno kontrolirajuće 'Ja' ili jedna volja. Svako 'Ja' ima svoju malu privremenu volju koje nestane kad dominaciju preuzme sljedeće 'Ja'.

Prepoznavanje vašeg Mnoštva označava ključnu etapu u procesu Rada. Uviđanje nedostatka identiteta stvara osjećaj nestabilnosti i može izazvati neku vrstu psihološke vrtoglavice koja je zastrašujuća. Ironično, pomoću tog Mnoštva vi možete pronaći priliku za hotimičnu promjenu i stvarnu stabilnost.

Rad vas uči kako prepoznati, izabrati i njegovati one 'Ja' u vama koji pripadaju višoj svijesti ili Pravom Ja, i kako postati nevezan za one 'Ja' koji su štetni ili ne izražavaju vaše Pravo Ja. Na taj način Rad u vašoj psihologiji djeluje na osobnost.

Ali Čovjek obično uzima sebe kao jedno 'Ja' i u svom umu ima sliku o sebi kao svojoj osobnosti. To je njegovo zamišljeno 'Ja'. To je plašt prebačen preko svakog 'Ja'.

U Radu postoji još jedno vrlo značajno učenje o osobnosti koje bih že­lje­la posebno razjasniti. Postoji razina razvoja osobnosti zvana Dobri Domaćin. Taj pojam označava osobu koja obavlja svoje životne duž­no­sti, živi odgovorno prema sebi i svijetu, bez kriminala ili perverzija. Samo osoba koja je postigla stupanj zvan Dobri Domaćin spremna je za Rad. Ako ne možete časno živjeti uobičajeni život, nema šanse da uspijete u neuobičajenom Radu.

Nicoll:

"Rekapitulirajmo opet učenje o Biću. Prvo, čovjek mora biti u životu, sudjelovati u njemu i postići odgovarajući položaj u životu i znanje o životu, i tako biti Dobri Domaćin koji je sposoban nositi se s uobi­ča­je­nim teškoćama i problemima ljudskog postojanja – odnosno, Rad nije za ljude koji gledaju kako izbjeći obične životne terete. On je za nor­mal­ne, časne ljude i počinje s tom razinom Bića. Vrlo je važno da svatko ovo razumije."

Psihologija moguće evolucije

Razvoj ili evolucija moguća za osobu na ovoj Zemlji tijekom njena života jest psihološka. Sjetite se da je Čovjek stvoren kao samo-evo­lvi­ra­ju­će biće sposobno za samostvorenu psihološku promjenu – razvoj. Ovaj Rad, koji počinje znanjem o sebi, naziva se samo-evolucijom jer mogućnost evolucije postoji jedino kroz iskrene napore koje ste ho­ti­mič­no sami poduzeli. Evolucija se događa u i kroz energiju napora Rada. Svaka osoba mora napraviti svoje vlastite napore kako bi evolvirala. Samo osobni unutarnji napor Rada stvara snagu za evo­lu­ci­ju. Ovaj proces Rada odvest će vas od sebičnog interesa prema samo­tran­scen­dentnoj psihologiji. Buđenje iz uspavane mehaničke psiho­lo­gi­je ka hotimičnoj, svjesnoj psihologiji vaša je sudbina. To je ono zbog čega je svatko od nas ovdje. Činjenica da ovo Učenje postoji čvrst je dokaz Božje bezuvjetne Ljubavi koja seže dolje do nas, čak i u našoj beznačajnosti; Njegova vrlo osobna Ljubav za svakog od nas, in­di­vi­du­al­na i podjednaka.

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .