Rad nam govori da je to iluzija, i da je iluzija kako smo već pot­pu­no svjesni dio stanja uspavanosti. Molim vas, primijetite da Rad ne govori kako je vaš život iluzija (što bi vas moglo izludjeti). Govori vam da je vaš subjektivni pogled na život iluzija.

Ljudi ne djeluju. Oni reagiraju. Od početka svog života svaka oso­ba reagira na okolnosti u kojima se nalazi, i to je jedini način koji može biti. Ali je mehanički, automatski organizam koji reagira na podražaje, što znači svatko od nas, također stvoren i kao samorazvijajući or­ga­ni­zam. Možemo evolvirati u svijesti pomoću osobitih hotimičnih napora.

Suština, Pravo Ja, Biće

Rođeni ste s jedinstvenim sebstvom koje posjeduje nekoliko unutarnjih kvaliteta koje se mogu opaziti. Kao dijete, primarno ste bili aktivni ili pasivni, imali ste pozitivno ili negativno određenje kao predominantno. Ima i drugih svojstvenih atributa prisutnih od rođenja koji su suptilniji, ali poanta je u tome da ste rođeni s već postojećim, potpuno je­din­stve­nim sebstvom. U Radu se ono naziva Suština. Ona sadrži vaš razlog bivanja.

Kod djeteta je suština donekle u čistom stanju. Ona ima je­din­stve­ne značajke i određenja, ali je pod utjecajem iskustava u vašem okružju, a vaša se osobnost stvara oko nje. Osobnost se stječe kako bi vam omogućila interakciju sa životom i preživljavanje, jer je samoočuvanje primarna zapovijed. U ljudskom razvoju ta se zapovijed prevodi u stjecanje moći nad vašim okružjem kako bi pogodovalo vašim po­tre­ba­ma i vi mogli preživjeti, što je u konačnici prvi preduvjet nužan za svaku drugu mogućnost.

Dakle, Suština je dublji i autentičniji dio vas, ali je prekrivena osobnošću koja uopće ne mora izražavati vašu suštinu. Zapamtite da se osobnost oblikovala oko suštine pomoću vaših subjektivnih životnih iskustava i događaja nad kojima niste imali kontrolu. Suština se u životu može razviti samo do određene točke, nakon koje mora prevladati osobnost. Suština ostaje nerazvijena i bespomoćna sve dok se ho­ti­mič­no ne razvije kroz Rad. Namjera u Radu jest razviti Suštinu dok ona ne razvije moć da upravlja vašom osobnošću. Taj proces se odvija oko činjenja Stečene Osobnosti pasivnom, tako da suština može postati aktivnom. Ako je proces uspješan i suština se razvije, pojavljuje se Pravo Ja.

Pravo Ja je Majstor. Svatko posjeduje Pravo Ja koje će mani­fe­sti­ra­ti razvijenu Suštinu u Istinskoj Osobnosti, ali i ono se mora postupno postići Radom. Pravo Ja unutar vas postoji na razini Pamćenja Sebe, Trećeg Stanja svijesti. Rad podučava vježbe i prakse koje pomažu Pravom Ja da se ostvari. Praksa Samopromatranja informira i osvjet­lja­va Pravo Ja, i nosi njegov okus, jer oni su povezani na istoj razini svijesti.

Osobnost je najpovršniji dio vas. Iza Stečene Osobnosti je Su­šti­na, a iza Suštine leži Pravo Ja. Psihološki govoreći, Suština je unutar osobnosti, a Pravo Ja je unutar Suštine. Pravo Ja je vaše najviše seb­stvo. Ono je istina vašeg Bića.

Ono što Rad naziva vašim Bićem je, grubo rečeno, priroda vašeg karaktera. Svatko posjeduje Biće do ovog ili onog stupnja. Biće postoji u razmjeru koji je na različitim razinama i može se razviti. Primjerice, Biće uglednog čovjeka je više ili je iznad Bića kriminalca. Na samom početku Rada od vas se traži da da radite na dva područja sebe – na Znanju i na Biću.

To se traži jer ovo osobito ezoterijsko znanje primijenjeno na vaše Biće stvara razumijevanje, a Rad kaže da je razumijevanje naj­moć­ni­ja snaga koju možete razviti. Razvoj svijesti nedjeljiv je od razvoja Bića. Oni idu ruku pod ruku.

Jedan od elemenata u razmjeru Bića je da su različite razine ne­po­ve­za­ne jedna s drugom, poput telefonskih žica između stupova. Do­živ­lja­ji s kojima se susrećete na jednoj razini Bića ne moraju postojati na drugoj razini, koja ima vlastite, različite doživljaje. Nicoll:

"Razina Bića čeka na vas upravo iznad vaše trenutne linije, ona je vaša evolucija, vaš unutarnji razvoj, nevezan s vašom trenutnom razinom, baš kao što jedna prečka ljestvi nije vezana s drugom. Mo­ra­te skočiti."

Najvažnija ideja Rada o Biću je da "vaše Biće privlači vaš život".

 

Prikaz tablice u nastavku u većoj rezoluciji

cetiri_tijela_covjeka
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .