Br. Zakona

 

1

Razina Apsoluta

3

Razina svih mogućih zvjezdanih sustava ili galaksija

6

Razina našeg Mliječnog Puta

12

Razina našeg Sunca

24

Razina planeta općenito

48

Razina naše Zemlje

96

Razina našeg Mjeseca

Tablica 1: Zraka Stvaranja

 

Zraka Stvaranja uči da je sva materija energija koja se zgušnjava udaljavajući se od svog izvora u Apsolutu, postajući sve grublji i gušći materijal. Naša Zemlja i ljudska bića pojavljuju se daleko dolje pod Zrakom, te podliježu mnogim zakonima; zakonima prirode, zakonima fizike, zakonu slučaja, itd. Čovjek je samorazvijajuće biće, stvoreno u posebne svrhe u funkciji Zraka Stvaranja. Iz tog nam je razloga dana slobodna volja da izaberemo evoluciju. Gurđijev: "Postoji samo evo­lu­ci­ja i ne-evolucija." Zapravo, postoji i degeneracija koja je svakako ne-evolucija, ali ona nije statično stanje. Dakle, moguće je dege­ne­ra­ci­jom izgubiti sposobnost da postanemo svjesni.

Posebna svrha u Zraci Stvaranja za koju smo stvoreni, in­di­vi­du­alno i kolektivno, u kozmologiji je najjednostavnijim poj­mo­vi­ma ob­ja­šnje­na tablicom vodika. Naša svrha najelementarnije se može opisati kao "transformirajuća energija" od grubljih ka finijim vibracijama.

Zakon broja Sedam i Zakon Oktava u kozmologiji su učenja o uređenju stvaranja na različitim razinama – u makrokozmosu Uni­ver­zu­ma i mikrokozmosu Čovjeka.

Jedna od najvažnijih stvari koje treba razumjeti proučavajući Zra­ku Stvaranja jest da je priroda Apsoluta jedno – savršeno Dobro.

Zakon broja Tri, ponekad zvan i Zakon Trojstva, govori da u sva­koj manifestaciji u Univerzumu moraju biti prisutne tri sile. One su. 1) Aktivna sila, 2) Pasivna sila, i 3) Neutralna sila. Aktivna i Pasivna sila suštinski poništavaju jedna drugu i ne stvaraju ništa. Treća, Neutralna sila nužna je da suprotnosti dovede u odnos iz kojeg se stvara "nešto."

zakon_broja_tri

Slika 1: Zakon broja Tri

Kozmologija Četvrtog Puta je prosvjetljujuća i širi svijest. Ona vam može dati sliku o veličini ovog učenja i perspektivu njegovog cilja, uključujući i ideološke šokove koji pomažu u stvaranju trenutaka više svijesti. Sustav govori da se Rad mora započeti proučavanjem kozmo­lo­gi­je, i ono ima vrijednost iz gore spomenutih razloga. Međutim, doći ćete do toga da se sva kozmologija ne može verificirati, a rečeno vam je da ništa ne prihvaćate kao vjerovanje. Još važnije, koje god znanje iz toga primili, ono neće rezultirati osobnom transformacijom. Ni naj­oštro­um­nije znanje o kozmologiji ne može stvoriti trajnu trans­for­ma­ci­ju koja je sav cilj ovog ezoterijskog učenja.

Pokreti

Na Institutu u Francuskoj učenici su sudjelovali u učenju "sufijskog plesa" ili "pokreta". Ta fizička praksa bila je uvježbavanje pažnje, dis­ci­pli­ne, suradnje, preciznosti, ustrajnosti, i još toga, uključujući zani­ma­ci­ju za učenike. Osim toga, plesovi su se izvodili u javnosti kako bi se prikupio novac za Institut. Oni su zaista neuobičajeni. Rečeno je da ti pokreti, ili plesovi, imaju ezoterijsko značenje. To može biti ili ne biti tako, ili može biti provjerljivo ili ne. U svakom slučaju, ni intelektualno znanje o kozmologiji Četvrtog Puta niti pokreti ne mogu donijeti transformaciju.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .