/3/

Denis

Možemo li dobiti primjer slike prije pojavljivanja prve Amebe?

Nataša

Postoje mjesta na tijelu... to nije ni rana ni ništa [tome slično], nego kao nekakvo ulegnuće. To na fizičkom vidim, vidim fizičko koje bliješti onako zlatno, i gusto je, pa oko njega ide Eterično, pa Astralno. I sad na tom dijelu Astrala koji je u fizičkom postoji malo ulegnuće na kojem može biti mjesto na koje će moći doći Ameba.

Denis

Znači postoje određene predispozicije?

Nataša

Da.

Denis

I postoji situacija u kojoj se može stvoriti Ameba, ili kuda dolazi Ameba?

Nataša

Postoji situacija, da i ona [osoba] postaje prijemčiva, u tom fizičkom nešto postaje prijemčivo...

Denis

Na Amebu? Ali odakle je Ameba?

Nataša

Ne za Amebu. Za nešto što je iskomunicirano Umu. I to nešto smatra se dovoljno vrijednim da se zadrži na neki način i to onda tako i ostane. I to bude tvorevina “amebe”, u tome Biće sudjeluje, ali ne zna da će se to dogoditi, da će ovo biti.

Denis

Možemo li dobiti sliku tijela rođenog, tek je rođeno tijelo i nema ništa od svega ovoga, da li već čim se tijelo rodi ima te predispozicije ili ne?

Nataša

Astral to donese.

Obilježja, ožiljci ili Samskare

Deformacije, ako nazovemo tako pronađena ulegnuća u Astralnom tijelu, po prvi su puta viđene tragajući za određenim pitanjima vezanima za smrtni trenutak (tema koja nije predmet ovog teksta) i onoga što se tada događa s našim tijelima.

/viii/

Denis

[...] U trenutku smrti Astralno tijelo počinje putovati. Dobro, ali tu ima drugo potpitanje: ima li razlike u putovanju između dijela ispod Uma, samog Uma i dijela iznad Uma?

Nataša

Ima. Vratimo se na one babuške [vidi 4. poglavlje]. Treća babuška u sebi ima Um i čini taj Astralni dio na neki način podijeljenim. Čim smo više za života otvoreni prema Astralu, znači, čim smo više usmjereni k tome da možemo utišati Um i povezati Astral ispod i iznad Uma, tim je veća vjerojatnost da će otići sve u komadu. Dakle, to je optimum. Taj optimum se događa vrlo rijetko. Najčešći su slučajevi da tijekom života nešto Astralno doslovno zabijemo u ova prva dva tijela [fizičko i Eterično]... i onda taj dio ne može otputovati. To nisu veliki dijelovi, to su mali dijelovi, ali su značajni. Značajni su iz nekoliko razloga, značajni su zato što su obilježili ovaj život i zato što će ostatak Astrala otići gore bez tog dijela.

Denis

Koje će biti posljedice toga?

Nataša

To su stvari koje donesemo sa sobom [u kasnijim utjelovljenjima] kao nešto što je nedostajalo. Ne, ne donesemo to, nego dođemo bez toga ili sa spoznajom da je to nešto, a imamo zaborav. To je ono što ljudi najčešće zovu karma,... krivo [to] nazivaju karmom, nije to karma.

Denis

Što je to onda, kako bismo mi to nazvali?

Nataša

To su obilježja.

Denis

To su obilježja? Jesu li to samskare?

Nataša

Da.

Nažalost, moje posljednje pitanje može se smatrati izravnim navođenjem, pa poistovjećivanje obilježja sa samskarama nema veliki kredibilitet. Za samskare Samuel Sagan kaže da su “emocionalni ožiljci iz prošlih života”10 (Sagan, 1999., 13).Sagan, S. (1999.), Regression: Past-life Therapy for Here and Now Freedom, Clairvision School Roger J. Woolger koji je započeo kao Jungov psihoanalitičar, kasnije je u svoju terapijsku praksu uveo korištenje hipnoze (koju je Jung jako rano odbacio) zbog čega je vrlo brzo došao u doticaj sa sadržajima koji bi se mogli okarakterizirati kao prošli životi. Za samskare je ponudio izraz karmički kompleksi (Woolger, 1988., 150).Woolger, R. J. (2002.), Past Life Therapy, Trauma Release and the Body. U: T. Staunton (ur.), Body Psychotherapy, Brunner-Routlege, London Doduše, ne treba ih miješati s karmom, procesom koji se često poistovjećuje samo s mehaničkim lancem “uzroka i posljedica” (negirajući slobodnu volju pojedinca u njegovim odlukama na koji način želi nastaviti ili prekinuti “lanac”). O samskarama bi se moglo razmišljati kao o posljedicama karme, a ne kao o karmi samoj, kao što je navedeno u prethodnom isječku transkripta. Sam naziv ‘karmički kompleks’ čini mi se zanimljiv i zbog toga što je Jung u potrazi za kompleksima došao do kolektivnog nesvjesnog.

Pojavljivanje na sceni prošlih života otvara čitav niz pitanja na koja nismo uspjeli dobiti zadovoljavajuće odgovore do zaključenja pisanja ovog teksta. Ovdje ću navesti samo neka od tih pitanja: ako su samskare ožiljci/obilježja koje baštinimo iz prošlih života, možemo li na samskare gledati kao na originale ili na kopije? Na spomen kopija odmah se javljaju sljedeća pitanja: gdje je original i postoji li više kopija, te može li doći do pogreške u kopiranju? Kakvu to čini razliku, ako je uopće ima? U slučaju da je riječ o kopiji, rekao bih da je razlika sudbinska jer kako možemo znati je li netko izmanipulirao original ili utjecao na proces kopiranja. Kako i koliko takve deformacije u Astralu utječu na naš doživljaj ovog realiteta i iskrivljuju sliku o drugima, ali i o nama samima? Koliko samskare utječu na pristup udaljenim sadržajima (ako se o njima može govoriti)? Neki od tih sadržaja možda bi mogli biti čak i sjećanja na prošle živote. U tome možda dijelom leži odgovor na pitanje koji je razlog pojavljivanja onoga što Shakuntala Modi naziva ‘preslušavanjem’ (engl. cross talk), fenomena kod kojeg se različite osobe u promijenjenom stanju svijesti prisjećaju istog prošlog života, često neke povijesno poznate osobe, primjerice Napoleona (Modi, 1997., 134-139).Modi, S. (1997.), Remarkable Healings: A Psychiatrist Discovers Unsuspected Roots of Mental and Physical Illness, Hampton Roads Publishing Company

10 ^Sagan napominje da je snaga emocionalne reakcije (emocionalna bol?), a ne pretrpljena fizička bol presudna za stvaranje samskare (Sagan, 1999., 10).Sagan, S. (1999.), Regression: Past-life Therapy for Here and Now Freedom, Clairvision School Također navodi da je “astralno tijelo sačinjeno od samskara” što smatra ključnom spoznajom (Sagan, 1999., 54).Sagan, S. (1999.), Regression: Past-life Therapy for Here and Now Freedom, Clairvision School
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .