Na slici 24. prikazan je dijagram (Jacobi, 2006., 53)Jacobi, J. (2006.), Psihologija Carla Gustava Junga – Uvod u cjelokupno djelo s uvodnom riječi C. G. Junga, Scarabeus-naklada, Zagreb probijanja kompleksa iz područja nesvjesnoga prema Jungu, tj. Podsvjesnoga, u područje svijesti (Uma). Kad bismo za prikaz kompleksa iskoristili podatke iz ovog istraživanja, dobili bismo prostorno nešto precizniji model kao što je to prikazano na slici 25. Pretpostavljam da je to područje koje bi npr. u Assagiolijevom ovalnom dijagramu odgovaralo nižem nesvjesnom u kojem je postavio i komplekse.

amebe2.png

Slika 25: Prikaz kompleksa kao psihičke “amebe” (cc) D. Kotlar (slika je dostupna u boji na internetu)

Na to da bi kompleksi mogli sačinjavati različita “ja” naše psihičke množine ukazuje sljedeći Jungov opis:

“Primjećuje se da snažan kompleks ima sve karakteristike zasebne osobnosti, pogotovo u stanjima u kojima kompleks privremeno zamijeni ego. Zbog toga bi se kompleks opravdano mogao smatrati nečim nalik malom sekundarnom umu.” (Jung, 1973., 601 §1352, moj prijevod)

Jung, C. G. (1973.), The Collected Works Vol. 2 – Experimental Researches, Bollingen Series, Princeton University Press

 

“Especially in those states where the complex temporarily replaces the ego, we see that a strong complex possesses all the characteristics of a separate personality. We are, therefore, justified in regarding a complex as somewhat like a small secondary mind.”

Ovdje želim napomenuti da bi se ovakav opis mogao primijeniti i na druge podsvjesne sadržaje kao što su podidentiteti, ali i nakačeni entiteti9 o kojima će biti riječi u nastavku. Podidentitete je s kompleksima izjednačio Murray Stein u svom predstavljanju Jungova djela (Stein, 1998., 16),Stein, M. (1998.), Jung's Map of the Soul – An Introduction, Chicago, Open Court vjerojatno zbog Jungovog iskaza da u osnovi nema razlike između podidentiteta (“fragmenta osobnosti”) i kompleksa (Jung, 1970., 96 §201).Jung, C. G. (1970.), The Collected Works Vol. 8 – The structure and dynamics of the psyche, Bollingen Series, Princeton University Press S ovim se za sad ne bih mogao složiti zbog različitosti u njihovom nastajanju i porijeklu. Zbog takvog stajališta o kompleksima, ne mogu se u potpunosti izjednačiti s Amebama.

Riječ kompleks udomaćila se u svakodnevnom govoru i prvenstveno se koristi u podrugljivom i optužujućem kontekstu, a prozvana osoba etiketira se kao ‘kompleksaš’ (vrlo često to rade upravo oni koji u toj osobi vide “projekciju” svog kompleksa, a čega nisu svjesni). Vrlo je indikativno slabo ili iskrivljeno razumijevanje ove psihološke pojave budući da se na nju gleda kao na urođenu (što često nije daleko od istine, a o čemu će biti riječi u nastavku) ili u ranom djetinjstvu dobivenu i neizlječivu bolest s kojom se ne može ništa učiniti. Kompleksi se itekako mogu iscijeliti za što treba poraditi na sebi. Jung je smatrao da postojanje kompleksa nije nužno znak neuroze (tj. bolesti), ali je zato na poricanje kompleksa gledao kao na siguran znak patologije (Jung, 1985., 79 §179).Jung, C. G. (1985.), The Collected Works Vol. 16 – The Practice of Psychotherapy: Essays on the Psychology of the Transference and Other Subjects, Bollingen Series, Princeton University Press

Isječak u nastavku poslužio je kao polazište za pretpostavku da ključnu ulogu u stvaranju Amebâ imaju posebna mjesta u Astralu koja je Nataša nazvala ‘obilježjima’ ili ‘ulegnućima’.

9 ^Iako nakačeni entiteti predstavljaju puno širu kategoriju od onoga što se smatra duhovima/sablastima, istaknuo bih kako je Jung (1970., 309 §585)Jung, C. G. (1970.), The Collected Works Vol. 8 – The structure and dynamics of the psyche, Bollingen Series, Princeton University Press smatrao da su duhovi iz psihologijske perspektive također nesvjesni autonomni kompleksi koji se pojavljuju kao projekcije jer nemaju izravne veze s egom. Samo spominjanje duhova zahtijevalo je još jedno opravdanje opreznog Junga da njegovu tvrdnju ne bi trebalo pogrešno protumačiti kao metafizičku.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .