1. Original: “Softver” je stigao izravno iz Svjetla. Sa sobom ga je dovela duša prilikom utjelovljenja. Softver je original i sada se nalazi u individualnom Astralu koji je ujedno i jedino mjesto na kojem se nalazi (npr. ne postoje njegove kopije4).
  2. Kopija: Softver je stigao s dušom, ali nije nužno u cijelosti stigao iz Svjetla. Moguće je da jednim dijelom predstavlja kopiju nečega što je duša “pokupila” prilikom utjelovljenja. Softver se sada nalazi u individualnom Astralu.
  3. Pristup udaljenim sadržajima: Kao i pod točkom 2., s tim da se neki dijelovi softvera ne nalaze u individualnom Astralu, a individualni je Astral ili ‘vozilo u širem smislu’ ugođeno da ih može primiti, iako se nalaze na udaljenoj lokaciji (kao i u slučaju interneta).

Neovisno o izvornoj i trenutnoj poziciji, softver bi prema “korisničkim (pristupnim) pravima” jednim dijelom mogao biti privatni (individualni) ili javni (kolektivni). Pritom nema razloga da javni ne bude dodatno hijerarhijski strukturiran zbog njegove složenosti i obujma. Pristup određenim javnim sadržajima mogao bi također ovisiti o korisničkim pravima, pa bi neki od njih mogli biti dostupni većem (dno piramide) ili manjem (vrh piramide) broju osoba. Misli li se ovdje na nešto nalik Jungovom kolektivnom nesvjesnom? Da, s tim da se u ovom tekstu njime neću baviti kao što sam u predgovoru već objasnio.

U slučaju udaljenog pristupa možda bi se mogao upotrijebiti i izraz ‘nelokalnost’ (engl. non-locality) koji se odnosi na utjecaj jednog događaja ili pojave na drugi događaj ili pojavu neovisno o udaljenosti. Ova paradoksalna pojava (jer između ostaloga prejudicira brzine veće od brzine svjetlosti, još jedne fizičke “konstante”) dobila je svoju empirijsku potvrdu i u nekim neurološkim istraživanjima. Jacobo Grinberg-Zylberbaum i sur. (1994.)Grinberg-Zylberbaum, J., Delaflor, M., Attie, L. i Goswami, A. (1994.), The Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in the Brain: The Transferred Potential. Physics Essays, 7( 4): 422-428, doi: 10.4006/1.3029159 uspjeli su pokazati “biološku nelokalnost” mozgova dviju osoba koje su, nakon kraće meditacije i uspostavljanja emocionalne veze, bile odvojene u dva Faradayeva kaveza5. EEG-om su se mjerile promjene na mozgu prve osobe zbog vanjskih podražaja, a one su izravno utjecale na promjene na mozgu druge osobe. Grinberg-Zylberbaum nije imao prilike nastaviti svoja istraživanja jer je netragom nestao nakon objave rezultata. Eksperiment su kasnije drugi ponovili s različitim rezultatima, a također se pokazalo da nije nužna prethodna interakcija među ispitanicima (Kožnjak, 2003., 131).Kožnjak, B. (2003.), A Proposed Experiment on Consciousness-Related Quantum Teleportation. U: Physics Essays, 16(1):131-135

* * *

Napokon mogu predstaviti i radnu listu onog što sam otkrio u području Podsvijesti. Lista nije konačna, a usto postoji velika vjerojatnost da je zbog našeg neznanja (mene kao postavljača pitanja i Nataše koja je pokušala protumačiti viđeno) došlo do preklapanja ili čak multipliciranja tako da je moguće da se jedna te ista pojava tumači na više načina. Evo o čemu je riječ:

  • psihičke “amebe”, “umotvorine” (ili Jungovi kompleksi?)
  • obilježja, ožiljci (ili Samskare?)
  • podidentiteti
  • “Kalupi” (ili Jungovi arhetipovi osobnosti ili Yeatsove mjesečeve faze?)
  • “Umna patina”
  • nakačenja (nematerijalni entiteti ljudskog i neljudskog porijekla) i
  • Tuđe/vanjske misaone forme

Prema trenutnom razumijevanju sve nabrojano ne predstavlja članove psihičke množine. U njih bi se moglo uvrstiti samo Amebe, podidentitete i nakačenja. Problematiku nakačenih entiteta pokušao sam obraditi u ‘Maloj studiji’ (Kotlar, 2011.)Kotlar, D. (2011.), Mala studija o nevidljivim ljudskim i neljudskim entitetima i utjecajima, Zadar, vlastita naklada, dostupno na: http://www.oslobadjanje.com/mala-studija.html tako da ću u nastavku navesti samo neke od novijih spoznaja.

Dva (psihička) centra

Za praćenje teksta u nastavku svakako bi bilo korisno barem otvoriti mogućnost da postoji pravo Ja – Biće/duša, bez obzira što ga iz uobičajene svijesti ne možemo tek tako spoznati. Ako smo to spremni učiniti, onda bih želio skrenuti pažnju na značajnu radnu pretpostavku koja se tiče sadržaja Podsvjesnog: pretpostavku da imamo dva centra. Prvi je Biće/duša, pravo Ja. Drugi je Um (tj. nešto iz tog područja) kao sinonim za lažno/stečeno Ja ili lažnu/stečenu osobnost (svjestan opasnosti da jedninom pokušavam predstaviti stvarnu množinu). Smatram da je pretpostavka o dva centra važna u kategorizaciji članova množine prema porijeklu, što bi se onda moglo odraziti i na (psiho)terapijske zahvate. Prema dosad utvrđenom, može se naslutiti sljedeće:

4 ^Ako ova konfiguracija predstavlja stvarno stanje, onda bi se i za nepostojanje više kopija moglo reći da predstavlja poželjno stanje jer bi u protivnom njihovo postojanje moglo ukazivati na nevidljive manipulacije i ubacivanje implantata na koje sam imao prilike naići, a što nije predmet ovog teksta.
5 ^Naziv za bilo koji prostor koji je električki i magnetski oklopljen kako bi se zajamčilo blokiranje utjecaja EM valova/zračenja.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .