Prošli životi za neke automatski impliciraju postojanje reinkarnacije. Smatram da to ne mora nužno biti točno jer nije sasvim jasno odakle sve mogu dolaziti sjećanja iz nekih davnih vremena. Reinkarnacija bi mogla biti onoliko realna koliko i jedna od ranije prikazanih konfiguracija kada su u pitanju sadržaji Astrala – najrealnija ako vrijedi koncept originala, a najmanje vjerojatna ako je riječ o pristupu udaljenim sadržajima.

Želim vjerovati da na neka pitanja možemo dati određene odgovore s obzirom na do sada prikupljene informacije i razmišljanja, te da ih možemo iskoristiti za daljnje istraživanje. Jedno od tih pitanja jest jesu li Amebe (ili nazovimo to “kompleksi u užem smislu”) i samskare ista stvar. Ranije navedeno upućuje na to da nisu, ali itekako su povezane na način da postojanje samskara može prije ili poslije gotovo neizbježno dovesti (u ovom ili nekom drugom životu) do stvaranja Ameba ili takvih kompleksa. Zašto dolazi do njihova stvaranja, tj. zašto se dijelovi Uma spuštaju u deformacije Astrala koje smatramo samskarama možemo samo nagađati. Može li se govoriti o tome da postoji određena privlačnost (ili možda bolje rezoniranje) između samskara i određenih Umnih sadržaja? Može li se pak govoriti o još dramatičnijem scenariju u kojem samskare na neki način sudjeluju u formiranju samog Uma? Ako Biće/duša prilikom svakog novog utjelovljenja ima priliku dobiti novo Astralno tijelo (baš kao i fizičko i Eterično), zbog čega bi ono bilo deformirano11? Postoji li u pozadini neki dublji razlog, recimo potreba da ta mjesta zacijele u sljedećim životima ako se za to ukaže prilika? U stvari, možda upravo zbog tih deformacija upadamo u određene životne situacije koje se u istom životu znaju ponoviti i više puta, što nas baca u očaj jer nemamo pravo razumijevanje tih događaja. Ovo bi naravno mogao biti vrlo naivan scenarij u usporedbi sa stvarnim stanjem, posebice ako dopustimo da postoji mogućnost određenih nevidljivih manipulacija.

Ako su samskare ožiljci iz prethodnih egzistencija, što je s trenutnim životom? Moglo bi se pretpostaviti da se u bilo kojem trenutku, zbog emocionalnih trauma, mogu stvoriti nove samskare koje će nas pratiti do kraja života i u kojima bi se mogle ugnijezditi nove Amebe, bilo u ovom ili u nekom od budućih utjelovljenja.

Podidentiteti

Podidentiteti su se po prvi put pojavili u razgovoru o tome kako se koriste sadržaji Uma i tko ih sve može koristiti. Sadržaj Uma trebale bi predstavljati pohranjene informacije u Pločicama koje smo skupili tijekom života. Što se tiče korištenja informacija iz Uma, Nataša kaže da joj se čini kao da određeni “stanovnik” Astrala odlazi do Uma i uzima određenu informaciju koja će se iskoristiti u procesu odlučivanja, poput odlaska u kupnju/nabavu.

Čini se da pristup informacijama ovisi i o tome tko izabire (ide u kupnju). U slučaju već spomenutih Ameba, koje su povezane za točno određenu Pločicu Uma, za očekivati je da “kupac” može doći samo do informacija pohranjenih na toj Pločici. Kada smo došli do toga da postoji i nešto drugo u Astralu što nije Ameba, ali ni Biće/duša, razgovor je otišao u sljedećem smjeru:

11 ^Ovdje se nameće pitanje povezanosti samskara i različitih urođenih deformacija. Recimo u slučaju madeža mogu reći da sam u radu s više osoba imao prilike utvrditi da se pojavljuju na onim mjestima koja su pretrpjela fizičke traume u vremenu koje te osobe doživljavaju kao svoje prošle živote (npr. izrešetanost šrapnelima, i sl.).
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .