Ehnatonov "moderni" teizam

Nakon svih ovih povijesnih pojašnjenja, sada smo u stanju zahvatiti u sadržaje Ehnatonove reformacije bez utjecaja široko rasprostranjenih predrasuda. Biografski tragovi pokazali su da su Ehnaton i Nefertiti bili povezani u božanskoj i zemaljskoj ljubavi, i da su se zajednički potrudili prenijeti ljudima radosnu, duhovnu božansku svijest, unatoč svim odbijanjima i razočarenjima koje su morali podnositi. Na osnovu vlastitog iskustva Boga imali su snage plivati protiv struje cijelog doba. Kao vođe jedne velesile, htjeli su ljude osloboditi od magije, praznovjerja i ovisnosti o svećenicima.

"Gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime tu sam i ja među njima." Djelovanje Ehnatona i Nefertiti neposredno podsjeća na ovaj princip individualnog otkrivenja Boga i unutarnjeg posvećenja. U mnogim prikazima mogu se vidjeti udvoje, često i zajedno sa svojim kćerima ili Ehnatonovom majkom Tujom, a u sredini, poviše njih, uvijek je prisutan Aton, sjajeći, blagoslivajući i životvoran.

Ehnaton i Nefertiti nesumnjivo su bili posvećenici, kako kroz vlastito unutarnje posvećenje, tako i kroz škole misterija s kojima su osjećali povezanost. Stoga bi bilo vrlo začudno ako bi svoja duhovna saznanja propagirali nasiljem i apsolutističkim zahtjevima. Kad se mladi kralj nazvao Ehnatonom, promijenio je samo rođeno ime, Amenhotep, ali ne i svoje vladarsko ime pod kojim ga je narod znao: Nefer Keperu Re Va-en-Ra. Uglavnom je nazivan jednostavno Va-en-Ra. Narod ga nije zvao Ehnaton:

"O promjeni njegova rođenog imena većina njegovih suvremenika najvjerojatnije nije ništa znala. Vladarsko ime, Nefer Keperu Ra Va-en-Ra, ostalo je, međutim, nepromijenjeno cijelo vrijeme njegove vladavine. Imajući u vidu pretpostavku da je on protjerao sve druge bogove i izabrao Atona za jedinog Boga, zanimljivo je vidjeti da je njegovo ime glasilo Nefer Keperu Ra i da je dvije posljednje kćeri nazvao Neferneferura i Setpenra. Ovo baš i ne govori u prilog teorije o monoteizmu." (El Mahdy, str. 345)

Ra je ime Boga Sunca i često se spominje skupa s Amonom: Amon-Ra. Ehnatonovo službeno kraljevsko ime poziva se dakle na Ra, a ne na Atona. Ono što mu je ležalo na srcu očito nije bio sektaški monoteizam, nego duhovni teizam.

Ehnaton je sebe javno nazivao samo Va-en-Ra, što je dao pisati bez ukrasa i atributa. Obično su se kraljevska imena slagala u dvije kartuše, ali Ehnaton nije u dvije kraljevske kartuše stavio svoja imena, već Atonova, s dodacima nalik definicijama, koji nam danas daju teološko objašnjenje što, odnosno tko, je za njega bio "Aton".

Od osme godine Ehnatonove vladavine prestalo se prikazivati Boga u ljudskom ili životinjskom obličju. Dok se do tada prikazivao kao sokol ili ljudsko biće sa sokolovom glavom i sunčevim diskom na njoj, sada se pojavljuje samo univerzalni simbol: Sunčev disk sa zrakama koje ulaze u ruke.

Uobičajeno, "Aton" znači "Sunčev disk". Međutim, Ehnaton pod tom riječju nije mislio samo na fizičku pojavu Sunca na nebu, već i na simbolični prikaz Boga. Sunčev disk je sjajni, savršeni krug, koji je ispunjen u sebi i istovremeno zrači u svim pravcima darujući svjetlošću ispunjen život. Aton je simbol za božju moć i nevidljivog Boga, tj. za energiju (krug i zrake) i individualnost Boga, prikazanu kroz ruke i kraljevska znamenja Sunčevog diska. U skladu s tim, Ehnaton je u svojoj Himni Suncu Atona nazvao darovateljem svega života i ocem svih ljudi, životinja i biljaka.

S "Atonom", Ehnaton je pronašao put kojim se nevidljivo – jedinstvo iza svih zraka – može predstaviti vidljivo. To je bio duhovni paradoks: nevidljivo je simbolizirano najvidljivijim, Suncem. Sva ostala božanstva sadržana su u ovom jedinstvu i ne trebaju odvojeno čašćenje. To je Ehnaton želio pojasniti ljudima, ali je očito samo nekolicina razumjela što je on svojim isticanjem Atona htio.

Bez Aton-svijesti je svako bogoštovanje puka materijalistička ili magična larma. S Aton-sviješću, svi bogovi mogu biti prepoznati kao aspekti jednog Boga i s tim se razumijevanjem mogu i štovati, kao što se i događalo u mnogim privatnim kućama Akhetatona. Amon znači "Skriveni", a Ra (ili Re) "Ljepota/Lijepi", posebno u odnosu na Sunce, jer ono je božanski medij za svu svjetlost i sav život na našem svijetu.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .