gledište po kojem Apsolut nije jedinstvo nego dvojstvo, odnosno vjerovanje u apsolutnost dualnosti ili polariteta. Religiozni oblik dualizma je s jedne strane monoteizam, koji apsolutizira dualnost Dobra i Zla, a s druge gnoza, koja apsolutizira polaritet duha i materije. Ezoterijski oblik dualizma apsolutizira polaritet Apsolutnog i Relativnog i uči da je samo Apsolutno stvarnost, a sve Relativno i materijalno je iluzija i projekcija (prividni svijet; "matrix")

 

Vidi: apsolut, teizam, monizam, ateizam, monoteizam, deizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod

(franc. "već viđeno"), osjećaj da smo neku situaciju ili događaj već jednom doživjeli, a često se misli da se "već doživljeno" dogodilo u snovima ili da je riječ o anomaliji pamćenja, pa postoji niz "znanstvenih" teorija vezanih za različite disfunkcije nervnog sustava.

(Dybukk) – u židovskom folkloru predstavlja (hebrejski דיבוק‎) mali­cio­znog ili dobronamjernog duha za kojega se vjerovalo da je izgubljena duša preminule osobe, koja zbog počinjenih grijeha (npr. samo­uboj­stvo) beznadno luta unaokolo dok ne pronađe utočište u tijelu druge žive osobe.

Vjerovanje u postojanje ovakvih duhova je posebno pre­vla­da­valo u 16. i 17. stoljeću na području istočne Europe. Često bi pojedinci koji su patili od mentalnih i duševnih poremećaja bili dovođeni čudotvornim rabinima koji bi sami, kako se vjerovalo, mogli istjerati štetnog dibuka koristeći vjerski obred egzorcizma.

Direktno preuzeto iz engl. literature (density), u prijevodu znači gustoća i koristi se u metafizičkim tekstovima kao oznaka za gustoću svjesnosti određenog realiteta koja bi se mogla prikazati i kao frekvencijama (vibra­ci­jama) svjesnosti. Obzirom da je svjesnost po­kre­tač i neraz­dvojni dio svega vidljivoga i nevidljivoga tako i sve što možemo pojmiti našom sviješću ima određenu gustoću, gdje se za mineralni svijet govori da pripada prvom densitetu, biljni i životinjski drugom, a čovjek pre­te­žito pripada trećem densitetu. Densiteti se me­đu­sobno prožimaju i krajnji densitet (gustoća vibracije svjesnosti) je sedmi. Koncept densi­te­ta je u novije vrijeme prvi puta ponuđen u Ra materijalu.

O densitetima bi se moglo razmišljati kao o valnim područjima, pa kao što npr. imamo kratkovalno (KV) ili ultrakratkovalno (UKV) područje na kojima se mogu istovremeno emitirati signali različitih radio stanica, tako i u trećem densitetu možemo naići na veliki broj različitih svjesnosti koje su "namještene" da mogu primati ono što pripada treće-densitetnom području. Za ljudsko biće bi se tako mogli reći da je treće-densitetni (3D) prijemnik. Kao što radio valovi različite frekvencije imaju različite mogućnosti (npr. niže frekventni veću prodornost ali mogućnost prenošenja manje informacija nego visoko­frekventni) isto vrijedi i za svjesnosti različitih densitetnih područja (gustoća): niže densitetne svjesnosti se manifestiraju (kondenziraju?) u "tvrđe" oblike i ustrajnije su u nepromjenjivosti pa samim time i sporije uče, za razliku od svjesnosti viših densiteta koje imaju veći potencijal u prikupljanju i "proživljavanju" novih iskustava. Četvrti densitet je kraj­nji koji može sadržavati nama razumljive/ vidljive materijalne mani­fe­sta­cije, iako oblici koji su pokretani (animirani) takvim svje­sno­stima mogu lakše poprimati različlite oblike. Više o densitetima možete pro­či­tati ovdje.

 

(engl. host) – osoba, živuća (u fizičkom tijelu) ili "neživuća" (dis­kar­ni­rano biće) koje može nositi jednog ili više nakačenih entiteta zbog koji mogu na različite načine ometati suštinski (duhovni) rast i razvoj doma­ćina. U slučaju ugniježđenih nakačenja, nakačeni entitet na svom domaćinu postaje domaćin za druge entitete. Prema dosadašnjim spo­znajama demonski entitet ne može postati domaćin drugim enti­te­ti­ma (ali je često povezan s višima u mračnoj hijerarhiji).

 

Vidi: entitet

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .