(od grč. theós, "Bog, božanstvo") integrirajuća, diferencirana bogo­svijest, utemeljena u vjeri u apsolutnog Boga koji je "inkluzivan", integrirajući i sveobuhvatan; vidi Boga kao Celovitost koja je i energija i jedinstvo i individuum – nepodijeljeno bivanje i svijest, s voljom, ljubavlju i milošću; uključuje spoznaju da je božanska stvarnost (= cjelovitost) vječna i individualna ("jedna i nedjeljiva"), te da je to istodobno bivanje jednim i individualnim dijelova i Cjeline (ljubav) istinska stvarnost; sve ostalo je iluzija. Teizam ne svodi Boga na neku određenu predodžbu, nego prepoznaje sveprisutnost, imanentnost i transcendentnost kao neodvojive realitete; vidi Apsoluta i kao nedual­nost i kao individualnost ("nepodijeljeno, vječno bivanje i svijest"). Teizam nije eklektičan ili sinkretičan, jer ne preuzima pojedine ele­mente drugih filozofija i religija nego pokazuje zajedničku esenciju filozofije i religije, što vodi holističkom i integralnom pogledu na svijet.

 

Vidi: apsolut, monizam, ateizam, deizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .