Vidi pod indukcija

Psihoterapijska metoda koju je razvio Eric Berne. Transakcijska Analiza je pojam koji obuhvaća cjelovitu teoriju o ljudima i njihovom ponašanju, o odnosima koje stvaraju unutar sebe i sa drugim ljudima. Transakcijska Analiza u širem smislu obuhvaća filozofski pogled na ljude i njihove odnose, teoriju ličnosti i razvitka, psihoterapijski pristup i primjenu psihologijske znanosti u različitim područjima ljudskog rada i odnosa. U užem smislu znači analizu jedne transakcije. Transakcijom smatramo poticaj jedne osobe iz određenog ego stanja drugoj osobi koja odgovara iz svog ego stanja. Poticaj + odgovor predstavljaju jednu transakciju a ona se smatra osnovnom jedinicom komunikacije. Raz­mjena transakcija je komunikacija.Više na UTA.

(od grč. theós, "Bog, božanstvo") integrirajuća, diferencirana bogo­svijest, utemeljena u vjeri u apsolutnog Boga koji je "inkluzivan", integrirajući i sveobuhvatan; vidi Boga kao Celovitost koja je i energija i jedinstvo i individuum – nepodijeljeno bivanje i svijest, s voljom, ljubavlju i milošću; uključuje spoznaju da je božanska stvarnost (= cjelovitost) vječna i individualna ("jedna i nedjeljiva"), te da je to istodobno bivanje jednim i individualnim dijelova i Cjeline (ljubav) istinska stvarnost; sve ostalo je iluzija. Teizam ne svodi Boga na neku određenu predodžbu, nego prepoznaje sveprisutnost, imanentnost i transcendentnost kao neodvojive realitete; vidi Apsoluta i kao nedual­nost i kao individualnost ("nepodijeljeno, vječno bivanje i svijest"). Teizam nije eklektičan ili sinkretičan, jer ne preuzima pojedine ele­mente drugih filozofija i religija nego pokazuje zajedničku esenciju filozofije i religije, što vodi holističkom i integralnom pogledu na svijet.

 

Vidi: apsolut, monizam, ateizam, deizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod

 

U pripremi

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .