gledište po kojem Apsolut nije jedinstvo nego dvojstvo, odnosno vjerovanje u apsolutnost dualnosti ili polariteta. Religiozni oblik dualizma je s jedne strane monoteizam, koji apsolutizira dualnost Dobra i Zla, a s druge gnoza, koja apsolutizira polaritet duha i materije. Ezoterijski oblik dualizma apsolutizira polaritet Apsolutnog i Relativnog i uči da je samo Apsolutno stvarnost, a sve Relativno i materijalno je iluzija i projekcija (prividni svijet; "matrix")

 

Vidi: apsolut, teizam, monizam, ateizam, monoteizam, deizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .