(engl. host) – osoba, živuća (u fizičkom tijelu) ili "neživuća" (dis­kar­ni­rano biće) koje može nositi jednog ili više nakačenih entiteta zbog koji mogu na različite načine ometati suštinski (duhovni) rast i razvoj doma­ćina. U slučaju ugniježđenih nakačenja, nakačeni entitet na svom domaćinu postaje domaćin za druge entitete. Prema dosadašnjim spo­znajama demonski entitet ne može postati domaćin drugim enti­te­ti­ma (ali je često povezan s višima u mračnoj hijerarhiji).

 

Vidi: entitet

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .