Direktno preuzeto iz engl. literature (density), u prijevodu znači gustoća i koristi se u metafizičkim tekstovima kao oznaka za gustoću svjesnosti određenog realiteta koja bi se mogla prikazati i kao frekvencijama (vibra­ci­jama) svjesnosti. Obzirom da je svjesnost po­kre­tač i neraz­dvojni dio svega vidljivoga i nevidljivoga tako i sve što možemo pojmiti našom sviješću ima određenu gustoću, gdje se za mineralni svijet govori da pripada prvom densitetu, biljni i životinjski drugom, a čovjek pre­te­žito pripada trećem densitetu. Densiteti se me­đu­sobno prožimaju i krajnji densitet (gustoća vibracije svjesnosti) je sedmi. Koncept densi­te­ta je u novije vrijeme prvi puta ponuđen u Ra materijalu.

O densitetima bi se moglo razmišljati kao o valnim područjima, pa kao što npr. imamo kratkovalno (KV) ili ultrakratkovalno (UKV) područje na kojima se mogu istovremeno emitirati signali različitih radio stanica, tako i u trećem densitetu možemo naići na veliki broj različitih svjesnosti koje su "namještene" da mogu primati ono što pripada treće-densitetnom području. Za ljudsko biće bi se tako mogli reći da je treće-densitetni (3D) prijemnik. Kao što radio valovi različite frekvencije imaju različite mogućnosti (npr. niže frekventni veću prodornost ali mogućnost prenošenja manje informacija nego visoko­frekventni) isto vrijedi i za svjesnosti različitih densitetnih područja (gustoća): niže densitetne svjesnosti se manifestiraju (kondenziraju?) u "tvrđe" oblike i ustrajnije su u nepromjenjivosti pa samim time i sporije uče, za razliku od svjesnosti viših densiteta koje imaju veći potencijal u prikupljanju i "proživljavanju" novih iskustava. Četvrti densitet je kraj­nji koji može sadržavati nama razumljive/ vidljive materijalne mani­fe­sta­cije, iako oblici koji su pokretani (animirani) takvim svje­sno­stima mogu lakše poprimati različlite oblike. Više o densitetima možete pro­či­tati ovdje.

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .