I priča je još neobičnija, nije ovdje riječ samo o tome da nas netko otme na način koji objašnjavaju “vanzemaljske otmice”, pa napravi kopiju/klona nas i koristi je u neke svoje svrhe. Sada u ovom životu. Vratit ću se stoga opet, na ono što zovemo prošli životi, te navesti da se ponekad u radu u promijenjenim stanjima svijesti, pronađu klonovi koji su kreirani baš u tom nekom našem prošlom životu, a nalazi ih se još uvijek diljem Matrixa i svemira.

Ponekad ih se nađe i po nazovimo to (naziv je korišten od strane klijenta u hipnozi) “plutajućim platformama”, ili na nepoznatim planetama gdje su jednostavno pohranjeni, uglavnom neaktivni. Iako je upitno jesu li “mrtvi”. Ima ih i “radno aktivnih”, bez obzira što su dio tog nečega za nas “prošlog”.

Uglavnom, ovo nije priča koja se veže samo za danas, ona je priča kompletnog linearnog vremena, prava 666 priča, jer klonove možemo pronaći kako u prošlosti tako i sadašnjosti, pa čak i u budućnosti. I sve se odvija istovremeno.

Iako ciljano budućnost nikada ne istražujem, ponekad se ona ipak “otvarala”, kroz odgovore o zadacima nekih pohranjenih klonova koji se nalaze u čuvanim skladištima s vrlo jasnom svrhom i zadatkom za nešto što tek dolazi. Ili se pojavljivao živući klon u nekoj dalekoj godini, udobno smješten u Matrixu.

Pričajući zato o klonovima, zaista trebamo biti oprezni, tema je to koja nije uopće istražena, a kako bi i bila kada prodire svojim postojanjem u sva neistražena područja načina postojanja Matrixa.

Do sada prikupljene informacije raznih istraživača, iako malobrojnih, pa tako i ove moje, otkrivaju samo djelove nečega što je očito i te kako važno upravo za održavanje i opstanak Matrixa, tog beskrajnog eksperimentalnog polja manipulacije neke druge vrste ili vrsta, koje kroz povijest koriste fizički istovjetne klonove.

Bez obzira na njihove tehnološke mogućnosti, ipak, nazire se kako stalno iznova unaprijeđuju načine boravka ovdje među nama. I čini se kao da je to nužnost.

Upravo ta nužnost otvara neka nova pitanja o tome koliko dugo oni mogu biti ovdje u kloniranom tijelu, kakvo je to tijelo, na koje načine onda žive, te postoji li razlika između tih vrsta koja se upravo u tome očitava, biti u Matrixu i kako biti u njemu i da li je ona to – samo razlika neke vrste u mogućem načinu boravka ovdje ili razlika u hijerhiji koja ne ovisi isključivo o vrsti?

Puno pitanja, niti jedno nema konačan odgovor. I ne treba nam on – treba nam samo daljnje istraživanje.

U svezi ove teme važno je zato reći, samo jedno, bar za početak: da im mi i naša tijela služimo doslovno. Na sve moguće načine. I da su oni uglavnom kopirači. Svega. I prodavači. Svega.

I nekako se u ovo današnje vrijeme otkriva uvećana potreba upravo za time – za tijelima u kojima bi “oni” mogli boraviti ovdje u Matrixu, u nekom većem broju, a ne samo ovom u kojem jesu ovdje.

Konačno, ako kanite genocidno djelovati na čovjeka, nitko neće primjetiti da to činite ako se broj navodnih ljudi ne smanjuje. Zgodno, zar ne? I praktično. A te vrste znaju biti jako praktične. I suludo je vjerovati kako se čovjek ubrzano razvija – jer razvoj posebno tehnološki, samo je propuštena informacija. Od njih. I nešto se čudno događa danas, ne samo s vremenom, već s stanjem Matrixa. I unutar tih propuštenih informacija, ipak ona Prilika je dostupnija. Za čovjeka. Da li je u tom “komešanju” koje je vidljivo svakome tko može osjećati, riječ o tome da smo mi u nekom vremenu u kojem se događa rušenje starog Matrixa i kreiranje novog, pa se razne vrste bore za prevlast – ne znam, ali nešto je drugačije. I čini se da im klonovi trebaju za širu lepezu korištenja.

Do sada su im služili za kontrolu određenih ljudi, pa nije neobično da klona nasele u zajednicu s ljudima ili pridruže kao partnera po njih “opasnom” čovjeku ili u kreiranju ljubavnih odnosa, a najčešće klonove jednostavno koriste za ratovanje.

Svaki normalan čovjek zna da onaj tko ratuje, a ne dobije PTSP, ima dublji problem. On može biti dublji u raznim devijacijama DUD sistema, ali može, vrlo lako biti i riječ o tome da za potrebe “naših” ratova ubacuju klonove kao vojnike. Klon neće imati PTSP. On je samo mrtvo meso. Nije živo. Iako tako izgleda.

Sve to temu klonova širi u takvu širinu da je u Matrixu sveprisutna, sveprožimajuća i sastavni je dio ovoga svijeta. I upravo je nevjerojatno koliko je nevidljiva.

Krenemo li tim smjerom u dublje istraživanje ili bolje je reći - na početak, jer nije to novina u životu ovoga svijeta, očito je da pribjegavaju raznim oblicima zadovoljavanja potrebe za tijelom i kontrolom nas, kroz cijelu “našu” povijest.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .