K:

More i orbita. More je duboko ispod crno je... kako izgleda on je u nekoj osami u nekoj komori, tu je zarobljen izgleda isto kao ja sada.

T:

Postoje li čuvari?

K:

Da.

T:

Da li je aktivan?

K:

Nekako hibernira – čeka.

T:

Što?

K:

Potrebu.

T:

Za što?

K:

On je kao neki kontejner... on je kao neka vrsta back up-a.

T:

Tko ga čuva?

K:

Imaju bijele kute.

T:

Tko ima bijele kute?

K:

Neka bića. Možda su Sivi, ne vidim.

T:

Usmjeri pažnju, pogledaj ih bolje, imaju li oznake neke na kutama?

K:

Ne vidim.

T:

Gdje se to nalazi? Geografski.

K:

Na jugu Antarktika ili Južna Amerika, ne znam, hladno je i duboko... ima sipe tamo, tu su te neke sipe... to je baza i sipe su tu...

K:

Drugi je u orbiti.

T:

Šta on radi?

K:

On je aktivan, ali služi kao baterija.

T:

Za koga, što?

K:

Kao da smo ja i on priključeni i uključeni, tu su neki grozdovi na nečemu što je organ.

T:

Ima li taj klon veze s tobom i onom maskom?

K:

Da.

T:

Tad si bio dijete, znate li nešto o tome? Stare li klonovi?

K:

Da.

T:

Pa kako to čine?

K:

Limfni sistem im je važan, to je i tom grozdu važno... tom organu, nešto im iznutra treba, nešto kola, onaj u moru nije bio aktivan, ovaj je aktivan.

T:

Hrani li se?

K:

Pa on je povezan to je maternica i kao jaja... on izgleda kao ja... iako to je samo hrpa mesa – to nisam ja – to je čisti organizam.

Dakle i te kako je uočljivo da je veliki dio onoga što nazivamo “implantatima” direktno vezan za održavanje ili kreaciju klonova. Isto tako, često se naiđe na klonove koji su vrlo aktivni i žive u istom ili raznim dobima/vremenu koje odgovara ovom našem – dakle ovdje su u Matrixu ili negdje izvan Matrixa, ali u njegovu dosegu ili u Matrixu Matrixa:

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .