U ovom primjeru vidljivo je kako Newton voli zamišljati svoje slike onoga o čemu se priča, pa vidi (ili programira?) i ono što nije izrečeno. Nadalje, u pita­nju kako se kreće duša, bez navođenja gore ili dolje, dovoljno je bilo pitati samo kako, na koji način. Odgovor bi bio kroz njih.

S:

Tu ... su ... i drugi ljudi ... i izgledaju prijateljski ... kad im se približavam ... čini se da žele da im se pridružim ...

Dr. N:

Nastavite se kretati prema njima. Imate li utisak da možda čekaju vas?

S:

(uz prepoznavanje) Da! Zapravo, shvaćam da sam bila s njima i prije ... (stanka) Ne, ne idi!

Dr. N:

Što se događa sada?

S:

(vrlo uznemireno) Ujko Charlie me napušta. Zašto odlazi?

Dr. N:

(prekidam dijalog i koristim se standardnim tehnikama smirivanja namijenjenim ovakvim situacijima. Zatim nastavljamo ). Pogledajte duboko svojim unutarnjim umom. Sigurno shvaćate zašto vas ujko Charlie ostavlja u ovom trenu?

S:

(opuštenije, ali uz žaljenje) Da ... on boravi na ... drugačijem mjestu od mene ... samo me dočekao...i doveo ovamo.

Dr. N:

Mislim da razumijem. Posao ujka Charlieja bio je da bude prva osoba koju ćete susresti nakon smrti i da se pobrine da s vama bude sve u redu ...8

U ovom slučaju nikada nećemo saznati da li bi se ova klijentica tako jako uznemirila da nije dobila direktnu sugestiju kako čekaju upravo nju – te ju je zbunilo ako je se čeka, zašto ujko Charlie odmah odlazi. Nakon što ju je smirio, izgleda da je bilo potrebno da smiri i sebe, što je i učinio s tezama kako misli da razumije, a dodatno se ponovno stavio u ulogu "šefa" konstatacijom što je ujko Charlie radio pored klijentice i zašto je bio tamo. I sve je u savršenom redu. Međutim, taj savršeni red unutar sebe ne uključuje Newtona kao vodiča/pro­matrača, što bi bila njegova uloga da je odgovoran hipnoterapeut. Ovako odaje dojam da je samovažan i zaboravlja da nije on taj koji odlučuje što će klijent vidjeti, proživjeti.

Ali upravo ovakav primjer može dovesti u pitanje relevantnost onoga što je po­vratno dobio od klijenata. Sasvim je nejasno zašto umjesto da pita kako se osje­ćate, upućuje navodeće pitanje:

"Ne osjećate li se izgubljeno ili usamljeno u ovom trenutku?"9

Prikazani način rada s ljudima, koji su u promijenjenom stanju svijesti, vrlo lako može preći u manipulaciju. Nije trenutno uopće važno da li svijesnu ili nes­vjesnu od strane Newtona.

No, primjera je toliko, gotovo u svakom slučaju koji je opisao, da bih sada mogla ovdje napisati novu knjigu o njegovom načinu rada. Zato vratimo se problematici koja je meni posebno interesantna, jer je direktno vezana za nje­govu tvrdnju kako nikakvi entiteti ne mogu doći do naših duša.

Prvo da bi regresoterapeut uopće mogao primijetiti unutar određene seanse s osobom, pojavu nečega što bi moglo biti čudno, trebao bi imati stav da je sve moguće. Dakle, može postojati nakačenje ili neki čudni susreti i ne mora biti tako, ali postoji mogućnost i za sve to.

Ako pak postoji mogućnost, kako to prepoznati? Postoji nekoliko načina, a jedan od njih je gledanjem u oči "nekoga" tko se pojavi pred dušom s kojom ra­dimo. Newton ovdje neće dovoditi u pitanje tko se pojavio, jer po njemu, koji ne ostavlja mjesta sumnji, bit će to uvijek i ispočetka duhovni vodiči, mudraci, majstori, sve sama bića koja nam žele pomoći. Međutim, ima slučajeva koje je iznio u knjizi, koji svakako na prvi pogled djeluju kao nešto, što je možda zahti­jevalo malo pomniju analizu, odnosno ukazuje na njegov površan i ignorantan pristup koji je odlična podloga za manipulaciju.

S:

(stanka) Sada vidim napola formirane ljudske oblike – samo od struka naviše. I njihovi obrisi prozirni ... mogu vidjeti kroz njih.

Dr. N:

Vidite li kakva specifična obilježja tih oblika?

S:

(uznemireno) Oči!

Dr. N:

Vidite samo oči?

S:

Vidim samo naznaku usta – zapravo ništa. (zbunjeno) Oči me sada okružuju...približavaju se ...

Dr. N:

Ima li svaki od tih entiteta po dva oka?

S:

Tako je.

Dr. N:

Sliče li te oči ljudskim očima, imaju li šarenicu i zjenicu?

S:

Ne ... drukčije su ... veće su ... crne kugle ... zrače svjetlošću ... prema meni ... misao ... (s uzdahom olakšanja) oh!

Dr. N:

Nastavite.

8 ^Isto, str. 41, 42
9 ^Isto, str. 56
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .