Proces kreiranja teksta (pomicanje olovke ili tipkanje po tipkovnici) koji nije pod kontrolom našeg svjesnog uma. Ovo može postati odličan kanal za manifestiranje manipulativnih, negativnih sila kod neukih, naivnih i nekri­ti­čkih osoba koje su sklone neobjašnjive pojave pripi­sivati bez izuzetka našim duhovnim pomagačima i učiteljima, odnosno u najgorem slučaju (ako sumnjaju da kroz njih piše neko napredno biće) onda si žele ovo tumačiti kao komunikacijom sa svojim Višim Ja. Ova­kav ignorantan stav osobu čini i odličnim plijenom za mračne entitete koji se rado odazivaju na pozive ovakvih "visoko produhovljenih" oso­ba.

Kod spominjanja automatskog pisanja često se navodi i New Age autor N. D. Walsch koji je na ovakav način napisao seriju knjiga "Raz­govori s Bogom". Kod New Agera uglavnom postoji dilema je li pisanje stiglo od nekog božanskog bića ili Walschovog Višeg Ja, ne shvaćajući suptilnost podvale mračnih sila kad između niza informacija ubacuju dezinformacije koje će im pomoći u daljnjoj manipulaciji i obma­nji­vanju. Kao osnovna mjera predostrožnosti navodi se da treba obratiti pažnju na to kako se osjećate dok ste "kanal" za pisanje. Ovo bi moglo pomoći u izbjegavanju kontakta s sitnim i neinteligentnim entitetima, ali ovo neće biti dovoljan test kod nešto inteligentnijih mani­pulativnih entiteta koji bi mogli stvoriti "pozitivne osjećaje" u osobe i na taj način je anestezirati da ne postavlja prava pitanja (npr. dobro pitanje bi bilo stav prema Kristu, prije nego pitanje o Bogu, obzirom da pripadnici tame imaju svog boga i na to pitanje bi mogli odgovoriti naizgled zado­vo­ljavajuće).

Pojam se prvenstveno koristi za obilježavanje duhovnih, bestjelesnih bića Svjetla, duhovnih vodiča koji su prema nekim izvorima pridruženi svakom ljudskom biću (neki ih mogu imati i nekoliko). S obzirom na njihovu afirmativnu ulogu u suštinskom razvoju čovjeka za očekivati je da će demonska bića pokušavati zlorabiti ovu formu i pokušati se lažno predstavljati nekritičkim pojedincima te na taj način pokušati utjecati ili preuzeti kontrolu nad njima navodeći ih na štetne radnje. Tako je uz anđele vezan i pojam palih anđela (demonskih bića) koji su predali svoju moć Zlome, zaboravili svoju suštinu (i Svjetlo koje nose u sebi) i osuđeni su na službovanje kao samo jedan kotačić u hijerarhiji Zloga.

Sredstvo za uklanjanje boli, bez utjecanja na svijest i senzornu per­cep­ciju (naše osjete).

Naprednija duhovna bića od anđela. Korištenje pojma “viši u hije­rarhiji” je česta pojava koja bih mogla navoditi na pomisao da je riječ o organizaciji kakve možemo svjedočiti na zemaljskom planu i koje su gotovo uvijek piramidalne (luzeri na dnu, izabrani na vrhu) za razliku od koncentrično kružne, sveprotočne povezanosti koja je prirodna bićima čije je postojanje utemeljeno na onome što na zemalj­skom planu nazivamo “bezuvjetna ljubav”. Najpoznatiji arhanđeo čija se pomoć, kao i pomoć njegove “vojske” često koristi u procesu oslobađanja od demonskih entiteta je arhanđeo Mihael.

Sveobuhvatni, koji sve sadržava; uzrok svih uzroka. U ateizmu je Apsolut ukupnost sve materije i sve energije, odnosno ukupnost rela­tivnog. U monoteizmu to je uzvišeni, jedini Bog koji otkriva sebe u samo jednom jedinom pismu i religiji. Prema teizmu Apsolut je sveobu­hvat­na, sve­prisutna i sve-svjesna stvarnost (Bog), koja se ne definira Relativnim, ali sve relativno obuhvaća i daje mu smisao, bez da sebe ograniči na ukupnost relativnog; sve što Relativno sadrži, sadržano je – u svom čistom, vječnom "obliku" – u Apsolutu, osobito svijest (slo­bod­na vo­lja).

 

Vidi: teizam, monizam, ateizam, deizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .