Naprednija duhovna bića od anđela. Korištenje pojma “viši u hije­rarhiji” je česta pojava koja bih mogla navoditi na pomisao da je riječ o organizaciji kakve možemo svjedočiti na zemaljskom planu i koje su gotovo uvijek piramidalne (luzeri na dnu, izabrani na vrhu) za razliku od koncentrično kružne, sveprotočne povezanosti koja je prirodna bićima čije je postojanje utemeljeno na onome što na zemalj­skom planu nazivamo “bezuvjetna ljubav”. Najpoznatiji arhanđeo čija se pomoć, kao i pomoć njegove “vojske” često koristi u procesu oslobađanja od demonskih entiteta je arhanđeo Mihael.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .