Proces kreiranja teksta (pomicanje olovke ili tipkanje po tipkovnici) koji nije pod kontrolom našeg svjesnog uma. Ovo može postati odličan kanal za manifestiranje manipulativnih, negativnih sila kod neukih, naivnih i nekri­ti­čkih osoba koje su sklone neobjašnjive pojave pripi­sivati bez izuzetka našim duhovnim pomagačima i učiteljima, odnosno u najgorem slučaju (ako sumnjaju da kroz njih piše neko napredno biće) onda si žele ovo tumačiti kao komunikacijom sa svojim Višim Ja. Ova­kav ignorantan stav osobu čini i odličnim plijenom za mračne entitete koji se rado odazivaju na pozive ovakvih "visoko produhovljenih" oso­ba.

Kod spominjanja automatskog pisanja često se navodi i New Age autor N. D. Walsch koji je na ovakav način napisao seriju knjiga "Raz­govori s Bogom". Kod New Agera uglavnom postoji dilema je li pisanje stiglo od nekog božanskog bića ili Walschovog Višeg Ja, ne shvaćajući suptilnost podvale mračnih sila kad između niza informacija ubacuju dezinformacije koje će im pomoći u daljnjoj manipulaciji i obma­nji­vanju. Kao osnovna mjera predostrožnosti navodi se da treba obratiti pažnju na to kako se osjećate dok ste "kanal" za pisanje. Ovo bi moglo pomoći u izbjegavanju kontakta s sitnim i neinteligentnim entitetima, ali ovo neće biti dovoljan test kod nešto inteligentnijih mani­pulativnih entiteta koji bi mogli stvoriti "pozitivne osjećaje" u osobe i na taj način je anestezirati da ne postavlja prava pitanja (npr. dobro pitanje bi bilo stav prema Kristu, prije nego pitanje o Bogu, obzirom da pripadnici tame imaju svog boga i na to pitanje bi mogli odgovoriti naizgled zado­vo­ljavajuće).

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .