(engl. ICD-10) kratica od Međunarodna klasifikacija bolesti, revizija 10 je priručnik svjetske zdravstvene organizacije (WHO) slična ame­ri­čkom DSM-u. Grupa F posvećena je tzv. psihičkim poremećajima i po­re­me­ća­jima u ponašanju.

 

Vidi DSM

 

U pripremi

Dobio je ime po Antonu Franzu Mesmeru, austrijskom liječniku iz 18. st. Koji ji postavio tezu da sva organska i anorganska tijela utječu jedna na druge. Taj utjecaj vrši se pomoću osobite supstance – fluiduma – koji prožima svu živu i neživu tvar, pa tako utječe i na čovječje živce, dovodeći ih u ravnotežu. Mesmer je primijetio da u ljudskom tijelu postoje zakonitosti koje odgovaraju magnetu, s mogućnošću utjecaja na druge ljude, i taj je fenomen nazvao animalni magnetizam. Na temelju te postavke Mesmer je uveo "magnetiziranje" pacijenata (prvenstveno u liječenju neuroza), iz čega se kasnije razvio tzv. mesmerizam, odnosno mogućnost utjecanja na opće stanje (liječenje?) pacijenata u pro­mije­nje­nom stanju svijesti.

Sam naziv mesmerizam prvi puta su koristili britanski magnetičari (terapeuti magnetima) koji su svoj rad htjeli distancirati od Mesmer­ov­og "animalnog magnetizma".

Mesmer je neslavno završio jer je zbog natprosječnih rezultata u liječenju (ali i financijskih rezultata) u to vrijeme privukao pozornost znanstvenog svijeta koji ga je htio diskreditirati kao šarlatana. Posebna komisija (po kraljevoj odredbi) u kojoj su sjedili između ostalih i B. Franklin te A. L. Lavoisier utvrdila je da animalni magnetizam ne može napraviti ništa bez pacijentove imaginacije, pa iako izgleda da ga i nije proglasila šarlatanom, već je i to bilo dovoljno za gubitak popularnosti. Čini se da ni sam Mesmer nije točno znao što radi i rezultate je pri­pi­si­vao prije svojoj posebnosti (odabranosti), nego snazi direktne sugestije u promijenjenom stanju svijesti.

Mesmerizam dijeli neke osobine Reikija i Qi gong-a koji također bara­taju životnom energijom, iako su polazišne točke ovih smjerova potpuno različite.

 

Vidi: hipnoza

Memetiku je ponudio darvinistički evolucionist R. Dawkins koji poku­šava na svoj način racionalizirati čovjekov "uspon" iz majmunolikog bića u modernog čovjeka. Zagovornica memetike S. Blackmore ovo obja­šnjava na sljedeći način:

"Mi smo jedini na ovom planetu koji smo i "meme" strojevi. Mi smo sele­kti­vni ure­đaji za imitaciju u evolucijskom dijelu utrke s novim replikatorima. Zbog toga smo toliko razli­čiti od drugih kreatura; zbog toga jedino mi imamo velike mozgove, jezik i slo­ženu kulturu." (po­deb­ljanja moja)

Svjetonazor koji tvrdi da sve što postoji u konačnici proistječe iz jedne jedine pra-supstance, pra-energije ili pra-jedinstva; vjerovanje u apso­lut­nost nedualnosti, tj. u neutralnu ukupnost i jedinstvo "energije". "Bog je energija."

  • Ateistički monizam: a) materijalistički: svjetonazor po kojemu je sve što postoji produkt materije; "sve je jedno", u smislu "sve je materija", b) metafizički: ateistička ezoterija, svjetonazor po ko­je­mu je sve što postoji produkt apstraktne, neutralne uku­pno­sti duhovne i/ili materijalne energije, iz koje pojedinačna duhovna bića stvaraju vlastite stvarnosti; "sve je jedno", u smislu "sve je energija/apstraktna svijest" i "sve podliježe neutralnim zakonima ove energije" (apsolutizacija kauzalnosti).
  • Teistički monizam: spoznaja kvalitativnog jedinstva Boga i svi­jeta, apsolutnoga i relativnoga, objektivnoga i subjektivnoga. "Kvalitativno jedinstvo" znači: kao što je Bog vječan i svjestan, tako smo i mi kao dijelovi Boga vječni i svjesni. Bog ima svijest i volju, te ih isto tako imamo i mi.
  • "Kvantitativna različitost" znači: mi smo relativni, a Relativno nije Apsolutno. Ali u svijesti božanske ljubavi možemo biti s Bogom nedjeljivi (individualni).

 

Vidi: apsolut, teizam, ateizam, deizam, monoteizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .