(engl. ICD-10) kratica od Međunarodna klasifikacija bolesti, revizija 10 je priručnik svjetske zdravstvene organizacije (WHO) slična ame­ri­čkom DSM-u. Grupa F posvećena je tzv. psihičkim poremećajima i po­re­me­ća­jima u ponašanju.

 

Vidi DSM

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .