Memetiku je ponudio darvinistički evolucionist R. Dawkins koji poku­šava na svoj način racionalizirati čovjekov "uspon" iz majmunolikog bića u modernog čovjeka. Zagovornica memetike S. Blackmore ovo obja­šnjava na sljedeći način:

"Mi smo jedini na ovom planetu koji smo i "meme" strojevi. Mi smo sele­kti­vni ure­đaji za imitaciju u evolucijskom dijelu utrke s novim replikatorima. Zbog toga smo toliko razli­čiti od drugih kreatura; zbog toga jedino mi imamo velike mozgove, jezik i slo­ženu kulturu." (po­deb­ljanja moja)

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .