“Znanstvenici su pomoću računalne simulacije dokazali da je tijelo obavijeno u platno prošlo proces koji ga je prostorno preraspodijelio. Struktura njegovih atoma iznova se ustrojila. U tom tijelu dogodio se jedan ‘super-poredak’. Pri tome se oslobodilo mnogo energije, i tako je nastala slika na pokrovu.” (Risi, 2012., 381)Risi, A. (2012.), Svjetlost ne stvara sjenu – duhovno-filozofski priručnik, Zadar, D. Kotlar, vlastita naklada, dostupno na: http://www.oslobadjanje.com/svjetlost-ne-stvara-sjenu.html

Giulio Fanti koji se već neko vrijeme bavi proučavanjem platna smatra da je otisak najprije stvoren izuzetno kratkim pražnjenjem plazme, čiji izvor opisuje sljedećim riječima:

“Čovjek iz grobnice bio je izvorom intenzivnog električnog polja, drugim riječima mrtvo tijelo je zračilo elektrone.” (Fanti, 2008., moj prijevod)

Fanti, G. (2008.), Body Image Formation Hypotheses Based on Corona Discharge: Disussion, International Conference on the Shroud of Turin “Perspectives of a Multifaceted Enigma”, Columbus Ohio, Aug. 14-17, 2008.

 

“The Man in the tomb was the source of an intense electric field, in other words the corpse radiated electrons.”

Bilo da je riječ o svetom ultraljubičastom laseru38, pražnjenju plazme ili o atomskom restrukturiranju, nešto je jako zasvijetlilo, a Chivers će valjda jednom objasniti porijeklo svog lasera, za koji smatram da bi mogao biti izvanzemaljski, samo što bi se u tom slučaju trebalo obračunati s uvjerenjima da smo sami u svemiru i da smo gazde ovog planeta. Ili je možda vjerojatnije da je “sveti laser” ipak filigranski rad nekog srednjevjekovnog majstora (neki bi željeli da je to Leonardo da Vinci glavom i bradom), naručen u svrhu “učvršćivanja vjere”. Zvuči vrlo urotnički, ili? Vatikan koji je platno dobio na dar, o njemu nema službeni stav39, a spominjanje Vatikana nisam naišao ni u financiranju istraživanja.

* * *

Na kraju bih želio reći da, iako još uvijek nemamo dovoljno informacija o ulozi područja Astralnog tijela koje prožima Eterično i fizičko tijelo, postoji pretpostavka da se informacije koje ono sadrži mogu primati i prenositi putem DNK koja u tom slučaju ima funkciju antenskog sustava.

Samo proučavanje antene može biti korisno prvenstveno ako je razumijemo kao antenu u širem kontekstu sustava, a ne kao komad biološkog materijala. Isto tako, proučavanje radijske ili televizijske antene iz perspektive kemijskog sastava materijala od kojeg je sačinjena neće puno pomoći u dekodiranju “signala”, odnosno može dovesti do apsurdne situacije da se “signal” traži u samoj anteni, tj. da se traže čovječuljci koji pričaju radio drame, koji prenose vijesti i događanja, koji glume u filmovima itd. Ako sliku malo proširimo s DNK na cijelu stanicu shvaćenu kao prijamnik, to još uvijek nije dovoljno za potpunije razumijevanje dok god ne uzmemo u obzir “izvor signala” budući da prijemnik sam po sebi ne može stvoriti suvisli signal, već samo primati i protumačiti ono što prima. Ipak, DNK bi samo uvjetno trebalo shvaćati kao antenu, a (biološku) stanicu kao prijemnik jer je šansa velika da postoji i funkcija predaje, odašiljanja signala, kako prema Astralu, tako i prema ostalim stanicama.

Treba vidjeti koliko će vremena i otpora trebati dok se ne prihvate drugačije ideje, različite od današnjih koje su između ostaloga posljedica kartezijanskog dualizma. Ako ništa drugo, dobar početak je rušenje iluzije na razini fizičkog tijela o DNK kao “knjizi recepata” koju je samo potrebno protumačiti.

 

Ako čovjek emitira neku vrstu svjetla, znači li da to da bi drugi ljudi na nekoj suptilnoj razini mogli percipirati takvo zračenje?

Ako za takvo svjetlo kažemo da je valne prirode, znači li to da će ukrštanje svjetla iz više ljudi stvoriti određene interferencijske obrasce koje također možemo suptilno percipirati? Može li se zbog takve pojave reći da određene osobe vidimo u “posebnom svjetlu”?

Može li se naša emisija svjetla na neki način povezati s tzv. psihološkom projekcijom?

Interferencijski obrasci koji se dobivaju ukrštanjem referentnog i odbijenog zraka koherentne svjetlosti stvaraju hologram. Znači li to da neki dio nas možemo smatrati hologramskim, kao što su to za Um pretpostavili Pribram i Bohm, na svoj način i Tiller (3. poglavlje), a što je vidjela i Nataša (5. poglavlje)?

 

38 ^Takav uređaj u tom je slučaju morao biti izrađen i aktiviran najkasnije 1203. god. (Fanti i sur., 2005.)Fanti, G. i sur. (2005.), Evidences for Testing Hypotheses About the Body Image formation of the Turin Shroud, The 3rd Dallas International Conference on the Shroud of Turin, Dallas, Texas, Sep. 8-11, 2005. od kada postoji pisani trag o platnu.
39 ^Objavljena mjerenja starosti iz 1988. g. nije negirala, međutim slučaj ne smatra zaključenim ohrabrujući milijune vjernika da ga nastave poštovati. (Suro, 1988.)Suro, R. (1988.), Church Says Shroud of Turin Isn't Authentic, 14.10.1988., http://www.nytimes.com/1988/10/14/world/church-says-shroud-of-turin-isn-t-authentic.html, viđeno: 17.08.2014.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .