/1/

Nataša

[...] To nije granica u smislu da postoji neki obrub koji će te zrake obuhvatiti, nego one jednostavno gube... snagu, imaju neki svoj domet, hajdemo to tako reći. Dakle, iako su one jedna blizu druge, i onda čine opet nekakav oblik kugle, ali ne mora svaka na istoj udaljenosti završiti.

Denis

Gdje zrake počinju?

Nataša

Zrake idu iz mene.

Denis

Iz kojeg tijela?

Nataša

Imam ih u fizičkom, Eteričnom, to treće tijelo prolazi kroz sve samo što je ono tako prozračno i lagano, ne znam kako bih to opisala... njega u biti u fizičkom ja ne osjetim kao neku težinu, nego je ono sastavni dio, ja sam u tome tijelu, moje fizičko je u tome tijelu, unutar toga. [...]

Ovo tijelo predstavlja psihu, individualni psihički prostor i najbliže je Jungovoj usporedbi sa sferom (slika 4.). “Heretik” Rupert Sheldrake za svoja morfička polja kaže da se mogu itekako smatrati informacijskim poljima (Sheldrake, 1988., 113)Sheldrake, R. (1988.), The Presence of the Past – Morphic Resonance and the Habbits of Nature, Rochester, Park Street Press što bi moglo biti na tragu individualnog ili nekog općenitijeg Astrala.

Ovdje dolazimo do ozbiljnog problema koji se tiče siromaštva psihologijske terminologije na Zapadu, a koji se više ne može ignorirati. Zbog toga bih najprije želio objasniti zašto u ovom tekstu ispred nesvjesnog dodajem pridjev takozvano (tzv.). Takozvano je zbog toga što u nedostatku preciznije konceptualizacije, nesvjesno ukazuje na područje psihe čijih sadržaja i procesa nismo svjesni. Ipak, bilo bi potpuno promašeno zbog takvog nespretnog naziva zaključiti kako je riječ o području bez svijesti budući da je cjelokupna psiha, koju predstavlja Astralno tijelo, individualno polje svjesnosti (engl. Consciousness). Drugo, baš kao što se riječ duša koristi za nazivanje različitih nemanifestiranih dijelova/područja živih bića, tako i riječ um također ukazuje na nešto nematerijalno. Dok se duša koristila u kontekstu animacije/pokretanja bića, um se koristio u opisivanju fenomena svjesnosti. Iako bi se čitavo Astralno tijelo moglo nazvati umom, Um iz Radnog modela predstavlja samo ono područje Astralnog tijela u kojem se nalaze sadržaji za koje kažemo da smo ih svjesni. Bilo kakvo poistovjećivanje svjesnosti s Umom i pripadajućom mu uobičajenom sviješću (sviješću budnog stanja) najblaže je rečeno obmanjujuća redukcija. Nažalost, na takvo se poistovjećivanje može naići kako u pučkoj psihologiji, tako i u onoj znanstvenoj, što je pridonjelo vjerovanju da je ljudsko biće bezdušni stroj.

Uzimajući u obzir prethodne primjedbe, sada možemo reći da je Astralno tijelo iz Radnog modela ugrubo i “umnocentrično” podijeljeno na tri područja koja ću u nastavku zvati Nadsvjesno, Um i Podsvjesno. Isto tako, ukratko ću opisati ta tri područja, a u isječcima transkripata može se pronaći i spominjanje samog individualnog astrala umjesto Astralnog tijela.

Um ili “svjesno”

Um ili “svjesni um” sudjeluje u procesu percipiranja svijeta putem osjetila i na taj nam način omogućava da svjesno upravljamo fizičkim tijelom (govor, pokretanje mišića itd.)11. Prema onome što smo dosad uspjeli doznati, postoji više suštinski različitih načina na koje se mogu prikupiti sadržaji koji će nam ostati u svijesti, a što će uvelike uvjetovati iz kakve ćemo svijesti živjeti i djelovati.

Želim još jednom podsjetiti da se model Uma koji ću predstaviti u nastavku temelji na onome što je vidjela Nataša i da za razliku od prva dva tijela koja bi različite osobe mogle vrlo slično “vidjeti” ili osjećati u promijenjenom stanju svijesti, Um različiti ljudi različito vide do čega sam došao u vrlo ograničenom istraživanju s nekolicinom drugih osoba. Ovo je svakako područje od posebnog interesa i zahtijevat će još puno istraživanja sa što većom i raznovrsnijom grupom ljudi. Ipak, pored njegove lokacije u Astralnom tijelu, već sada mogu reći da se čini da se još dvije osobine Uma ponavljaju kod više osoba: njegova segmentiranost koja je tim veća čim je osoba starija i njegove dimenzije koje su potpuno iznenađujuće budući da se mjere u metrima, umjesto u centimetrima!

Jesu li takve neočekivane dimenzije Uma pa time i čitavog Astralnog tijela posljedica zablude da osoba u promijenjenom stanju svijesti prostor i vrijeme može percipirati vrlo subjektivno (s velikim distorzijama)? Ta mogućnost uvijek postoji, ali smatram da je ona manje realna ako se od osobe prethodno zatraži da utvrdi okvire prva dva tijela. Nataša, kao i nekolicina drugih ispitanika svoj su Um vidjeli veličine 10 metara i više, a da istovremeno nisu prijavili da im je fizičko tijelo npr. veličine 100 metara ili više, u slučaju da primjerice Um veličine 10 metara želimo staviti u okvire nečije lubanje tragom vjerovanja da se on nalazi u glavi, tj. u mozgu.

11 ^U indijskoj se filozofiji spominje pet čula koja pripadaju osjetilnim organima (Buddhindriyas) i pet izvršnih sposobnosti/funkcija motoričkih organa (Karmendriyas) (Johnson, 2009., 148).Johnson, W. J. (2009.), A Dictionary of Hinduism, Oxford University Press Tim organima upravlja 11. organ (Manas) koji bi moguće odgovarao Umu iz Radnog modela.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .