Prije nego što nastavim, želio bih skrenuti pažnju na to da se prikaz nefizičkih tijela sa slike 10. može činiti statičan i fiksiran u prostoru fizičkog tijela i izvan njega. To nikako nije slučaj, na što je i Nataša u više navrata skrenula pažnju. Čitav taj prostor vrlo je dinamičan i promjene su uvijek prisutne, bez obzira što njihov intenzitet varira ovisno o stanju svijesti (budnost – san ili nesvjestica), što je vjerojatno vrlo slično razmijeni tvari na fizičkoj razini.

Ponuđeni Model prikazuje ono što ću nazvati Izvornim ljudskim bićem4 koje nije određeno samo karakteristikama prvog, fizičkog tijela kao što su npr. spol, boja kože ili rasna pripadnost.

Ovaj model samo je jedan u nizu modela koji se temelje na ideji višestrukih tijela koja su prisutna u različitim duhovnim učenjima. Takvi modeli nisu mogli naći svoje mjesto u psihologiji pa ih nisam ni navodio u prethodnom poglavlju. U nastavku ću navesti samo neke od od njih. Gurđijevljev Četvrti Put govori o četiri tijela koje je označio rednim brojevima, a usporedio ih je s podjelom koju poznaje npr. ezoterijsko kršćanstvo i teozofija (Ouspensky, 1949./2001., 41Ouspensky, P. D. (1949./2001.), In Search Of the Miraculous, The Teachings of G. I. Gurdjieff, San Diego, Harcourt, Inc.):

 

Četvrti Put

1. tijelo

(Fizičko)

2. tijelo

(Emocionalno)

3. tijelo

(Intelektualno)

4. tijelo

(Božansko)

Kršćanstvo, ezoterijsko

Puteno

Prirodno

Duhovno

Božansko

Teozofija

Fizičko

Astralno

Mentalno

Kauzalno

(Tijelo volje)

 

Gurđijev, iako vidi paralelu među različitim učenjima koja govore u prilog tome da je čovjek nešto više od samog fizičkog tijela, takva učenja kritizira jer je većina njih zaboravila ili ispustila najvažniju stvar – to da čovjek nije rođen s finijim (suptilnim) tijelima, te da na njima trebamo raditi kako bismo ih za života razvili (Ouspensky, 1949./2001., 41Ouspensky, P. D. (1949./2001.), In Search Of the Miraculous, The Teachings of G. I. Gurdjieff, San Diego, Harcourt, Inc.).

Rudolf Steiner (2006., 36-41)Steiner, E. (2006.), Osnove tajne znanosti, Zagreb, Antropozofsko društvo “Marija Sofija”, utemeljitelj antropozofije, razlikovao je četiri tijela kako slijedi: fizičko, eterično (ili životno), astralno tijelo i Ja (Jastvo ili Ego s velikim početnim slovom kako bi ga se razlikovalo od lažnog/stečenog ega). Samo prvo tijelo jest tijelo u uobičajenom smislu te riječi dok je za spoznaju ostalih potrebna nadosjetilna percepcija. Osim toga, navodi i da je duša tročlana pa tako postoji duša osjeta i duša razuma koje žive u vanjskome svijetu te duša svijesti koja “uranja u božansko kada se vine do opažanja svog vlastitog bića” (Steiner, 2006., 45, 46)Steiner, E. (2006.), Osnove tajne znanosti, Zagreb, Antropozofsko društvo “Marija Sofija”.

Tijela prikazana u Radnom modelu nikako ne bi trebalo razumjeti kao da su sekvencijalno nanizana jedno na drugo na način da se npr. Eterično naslanja na fizičko ili Astralno na Eterično. Iz tog razloga ovaj Model nije metafizički u doslovnom značenju, budući da navedena nematerijalna tijela nisu iznad/povrh/preko materijalnog, već ga u cijelosti prožimaju i šire se izvan njegovih granica u tri ili možda više “prostornih” dimenzija. Pretpostavljam da bi se ovdje mogao upotrijebiti pojam holarhijski (engl. holarchical) Arthura Koestlera (1967.)Koestler, A. (1967.), Ghost in the Machine, Macmillan za raspored koji je transcendentalan i prožimajući.

Fizičko, Eterično i Astralno nalikuju babuškama (matrjoška, rus. Матрёшка), ali za razliku od pravih babuški, ove se međusobno prožimaju – Eterično ispunjava čitavo fizičko i prelazi njegove granice, Astralno ispunjava čitavo fizičko i Eterično te se širi izvan granica Eteričnog tijela.

/v/

Nataša

Nacrtaj babuške. Prva babuška je fizička, druga eterična. Razlika između ovih babuški i pravih je u tome što ova druga prolazi kroz prvu, nije samo jedna u drugoj nego se prožimaju. Gdje god druga ne uđe skroz kroz prvu, prva je mrtva. Znači kada bi izvukao Eterično tijelo iz fizičkog, fizičko bi bilo masa bez života. Kada su skupa, onda je to živi organizam. Onda ide duhovno5, to je sljedeća babuška, koja prodire kroz Eterično do fizičkog.

Kod opisa ljudskih tijela, na nekoliko sam mjesta naišao da se spominju babuške. Youry Bondarev npr. kaže kako one odražavaju energetske strukture Univerzuma, a posebice strukture ljudskog bića (Bondarev, 2000.).Bondarev, Y. (2000.), Magic of Mysterious Russian Matryoshka Dolls: Matryoshka as a Matrix of the Universe and a Human Being, http://milimili.com/main_articles/magic.htm, viđeno: 22.02.2013. Ipak, u usporedbama koje sam pronašao nisam naišao na napomenu da se veća i manja tijela istovremeno prožimaju, već samo da su potonja sadržana u većima. Razmišljajući o babuškama kakve znamo, a zbog ograničenja u njihovoj izvedbi, taj bi značajan detalj mogao lako promaći.

1. tijelo – Fizičko tijelo

Iako sam u 3. poglavlju prikazao nekoliko modela istraživača koji su pokušali ostati u znanstvenim okvirima (što nekima od njih ipak nije pomoglo da ne budu proglašeni pseudoznanstvenima ili metafizičkim), možda izuzev Tillera, niti u jednom nije navedena eksplicitna mogućnost da bi ljudsko biće moglo imati više od jednog, fizičkog tijela – onoga koje se može kirurški secirati i anatomski opisati. Obrađeni modeli psihe također su na neki način ostali “visjeti u zraku” bez jasne povezanosti s fizičkim tijelom.

Današnja znanost ima pune ruke posla s fizičkim tijelom. Razlog između ostalog treba tražiti u tome što mu pridaje osobine koje ono samo po sebi nema, a njegova prividna tajnovitost i paradoksalnost prisutna je zbog redukcionističkog pristupa. Iz istog razloga još uvijek ne postoji odgovor o životu i smrti tijela.

Smatra se da je “nacrt” tog tijela pohranjen u DNK, a s obzirom na to da je ona u cijelosti iščitana6 (tzv. mapiranje/kartografiranje ljudskog genoma), nije bilo teško pretpostaviti da će se pojaviti vjerovanja o tome kako ćemo njenim iščitavanjem moći sastaviti novi hardver, budući da je DNK uspoređena s “priručnikom za kreiranje ljudskog tijela”, i sve što znanstvenicima preostaje jest znati pročitati sadržaj njegovih stranica (NHGRI”, 2010.).NHGRI, National Human Genome Research Institute (2010.), The Human Genome Project Completion: FAQ, http://www.genome.gov/pfv.cfm?pageID=11006943, viđeno: 22.02.2013.

4 ^‘Izvorno’ iz naziva prvenstveno ukazuje na porijeklo i povezanost ovakvog čovjeka s Izvorom (kojeg si je nemoguće predočiti i koji ne odgovara niti jednoj od uobičajenih slika implantiranih religijskim programiranjem), a duša čini suštinu ovakvog čovjeka. U ovom tekstu neću ulaziti u predstavljanje ostalih bića u ljudskoj formi na osnovu podataka iz drugih učenja ni onoga što je dobiveno iz našeg istraživanja.
5 ^U nastavku našeg rada ga je nazivala Astralnim pa sam u Radnom modelu iskoristio taj naziv za 3. tijelo.
6 ^U rubrici često postavljenih pitanja Instituta NHGR koji je provodio iščitavanje ljudskog genoma na pitanje: “Je li ljudski genom u cijelosti sekvenciran?” ponuđen je sljedeći odgovor: “Da – unutar ograničenja današnje tehnologije, ljudski genom je kompletiran najbolje što može biti.” (NHGRI”, 2010.).NHGRI, National Human Genome Research Institute (2010.), The Human Genome Project Completion: FAQ, http://www.genome.gov/pfv.cfm?pageID=11006943, viđeno: 22.02.2013. U nastavku se također objašnjava da još oko 1% nije očitano. Ovo se ne čini značajnim, ali ako se to s druge strane usporedi s onim izjavama znanstvenika da je razlika između DNK čovjeka i čimpanze 3%, onda ovih 1% u tom kontekstu dobiva sasvim novu dimenziju, posebice kao protuargument onima koji bi u takvoj sličnosti željeli pronaći još jednu potvrdu o tome da nismo puno bolji od životinja. Na ovo istraživanje svojevremeno je utrošeno 2,7 milijarde dolara.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .