Isto tako vjerujem da bi u daljnjem istraživanju bilo korisno ostaviti po strani rašireno vjerovanje proisteklo iz teoretiziranja Einsteinove specijalne teorije relativnosti24 da je vrijeme četvrta dimenzija (ovime ne želim sugerirati da vrijeme uopće ne postoji ili da ne bi moglo biti jedna od “dimenzija”).

Svako “vozilo” koje možemo vidjeti kao ljudsko biće povezano je sa Svjetlom pomoću tanke svjetlosne niti (neki je znaju nazivati srebrna nit25). Čini se da je ta nit prisutna od samog početka, tj. od začeća. Navodim isječak transkripta iz rada s osobom koju ću nazvati Marta koja je imala prilike doći do nekih podatka o svom utjelovljenju:

/#138/

Marta

[...] sve je to kao... da, vidim, ali to nije... nekakvo, uz planet, ili nešto, to je onako kao nigdje, kao... u prostoru, a nije.

Denis

Dobro, kakva je veza tog “prostora” i ovog prostora koji jest poput planete, što si rekla. Sad idi i probaj pronaći vezu između tog “neprostora” i dolaska u prostor. Kako vidiš vezu? Što spaja te dvije “lokacije”?

Marta

Kao nit. Ima ih puno, ja ću ići jednom.

Denis

Niti?

Marta

Da.

Denis

Kad kažeš puno, koliko je to?

Marta

Na milijune.

Denis

I ta nit je na jednoj strani vezana gdje? Što je na jednoj strani, a što na drugoj strani niti? Ako možemo reći da nit ima dva kraja.

Marta

Znaš kako, zamisli sad: balon, onaj pipac mu jako izdužiš. Ja sam gore u balonu. Kroz tu nit [jako izdužen pipac] ću doći mami u jajnu stanicu.

Denis

A taj balon je u “neprostoru” u “centru svemira”, kako si rekla?

Marta

Da.

Denis

Ali znači postoji ta neka poveznica kao nekakva nit? I što se događa dalje?

Marta

Prođem kroz to!

Denis

Jesi “prošla” ili si “pala”?

Marta

Kao na toboganu i dolazim u stanicu... tu zastanem i uđem.

Denis

Ima li razloga da zastaneš?

Marta

Hm... (uzdah) ... nema razloga. Onako da si dam još... tisućinku [sekunde] da se onako, kako bi se reklo “potapšam po ramenu”, kažem: “možeš ti to”.

Denis

I dalje ide što?

Marta

U trenutku... ulaska sve je onako suffff... preklapa se, počinju fizička osjetila i gase se ova druga.

Denis

Koja druga? Kako bi ih nazvala? Opisala, objasnila?

Marta

Osjetilna... kad osjećaš sve [...]

 

Što još možemo reći o Svjetlu? Pa prva je asocijacija, tj. redukcija bila da izgleda kao “pikado ploča” (engl. Dartboard) s puno različitih zona koje se koncentrično šire od centra prema rubovima ploče. U stvarnosti, ovo je u najmanju ruku 3D sfera (kugla ili “napuhani balon”), odnosno puno prije 4D sfera (hipersfera) za koju je inače karakteristično da se u svojoj četvrtoj “prostornoj” komponenti širi u beskonačnost26! Ono što je možda važnije razumjeti jest to da je svako ljudsko biće povezano s točno određenom zonom te “pikado ploče”, što bi trebalo ukazivati na postignutu svijest Bića.

Naivnosti ovakvog prikaza doprinosi i nedostatak manifestiranog i nemanifestiranog konteksta. Pod prvim mislim na ono po čemu hodamo, planet Zemlju, a pod drugim ostale razine svjesnosti koje su (razvojno?) iznad ili ispod svjesnosti koju su postigla ljudska bića. Iako to dodatno proširenje ovdje neću predstavljati, bilo bi korisno imati na umu postojanje sveprisutne tamne strane. Za kraj donosim još jedan kratak isječak o utjelovljenju, ovoga puta iz Natašinih usta:

24 ^4D (3+1) prostor Hermanna Minkowskog (tzv. prostor-vrijeme) stvorio je pogrešno vjerovanje koje traje cijelo stoljeće da je vrijeme prostorna dimenzija, iako takva teza nije eksperimentalno potvrđena (Sorli i Fiscaletti, 2012., 143).Sorli, A. i Fiscaletti, B. (2012.), Special theory of relativity in a three-dimensional Euclidean space. U: Physics Essays, 25(1):141-143
25 ^Neka (ne nužno ova) srebrna nit (ili vrpca) spominje se i u biblijskom tekstu: “Prije nego se prekine srebrna vrpca i zlatna se svjetiljka razbije [...]” (Prop 12,6)
26 ^Smatram da pojam beskonačnosti treba staviti u kontekst dimenzija iz koje se beskonačnost promatra. Spustimo li se ovdje dvije stepenice niže u 1D svijet, stanovnik takvoga svijeta kružnicu (koja je 2D) može vidjeti samo kao dužinu jer ne vidi i drugu dimenziju kružnice. Njemu preostaje samo da prihvati objašnjenje (jer višu dimenziju ne može percipirati) da se krajevi te dužine ipak spajaju, ali u beskonačnosti. Ova beskonačnost karakteristična je za 1D i u 2D više nema smisla. Vratimo li se sada u 3D svijet, onda bi to isto vrijedilo za hipersferu: možemo vidjeti 3D presjek/projekciju kao običnu sferu s napomenom da se ona “zaokružuje” u (3D) beskonačnosti.
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .