/22/

Denis

[...] Gledajući ponovno iz ove pozicije... kako bi pojasnila Više Ja, je li to dio Astrala iznad Uma ili nešto ograničenije?

Nataša

Vidim ga kao taj dio gore, suženja koje ide prema gore, znači, ne kao dio Astrala iznad Uma. On ga obuhvaća... kao cijela opna je obuhvaćen naš Astral i... obuhvaćen je upravo tom opnom koja završava s tim suženjem koje je Više Ja.

Denis

A opna je u stvari kraj kugle?

Nataša

Kraj kugle, da.

Denis

Možemo li reći da Više Ja... tako definira granicu našeg Astrala?

Nataša

Tako, da... on nekako, kako sam ti rekla, on je čuvar i nadglednik zapravo, on je...

Denis

(nestrpljivo prekidam) On doslovno drži granice našeg Astrala?

Nataša

Da.

Denis

Možemo li onda reći da je to tijelo samo za sebe... ili je to samo kraj Astralnog ili bi to trebali gledati kao posebno tijelo?

Nataša

On je dio Astrala koji ima drugačiju funkciju od cijelog ovog inkarniranog dijela Astrala, po tome je drugačiji, kao što naše fizičko tijelo ima... neku svoju funkciju koja je drugačija od ostalih tijela. On je... gle, i Um je u Astralu, a nije tijelo. Tako gledano,mogli bismo reći: “Više Ja je Astral, a nije posebno tijelo kao što su babuške jedna u drugoj.” ... Razlika između njega i ostatka Astrala je u tome što on ima izravnu vezu prema gore... On je zapravo po tome specifičan.

Denis

Dobro, kada pitamo Više Ja... da nam nešto odgovori [ideomotorno], to odgovara tom dijelu gore na “vezici”, odnosno s kim tada komuniciramo? Ili s tom “opnom”, odakle dolaze odgovori koje dobivamo kada pitamo Više ja?

Nataša

U Višem Ja postoji “baza podataka” koja nam je dostupna. Ništa preko toga. [...] Te informacije su vrlo ograničene jer ... odnosno i način komunikacije s njim je vrlo ograničen jer...

Denis

(ponovno prekidam) A zašto je ograničen?

Nataša

Ograničen je zbog toga što do tih informacija moramo doći drugim putem... dakle, on je ograničen načinom na koji pitamo.

Denis

Odlično... možeš li vidjeti kako taj put ide?

Nataša

Mogu, naravno.

Denis

Kako bi to izgledalo?

Nataša

Tako da što je... veća [opterećenija] Podsvijest sa svim onim stvarima koje ima, to je otežanija komunikacija s Višim Ja. Odgovore koje možemo dobiti od njega vrlo su šturi. Kada se Biće osvijesti dovoljno da počisti ovaj dio Astrala do Uma [Podsvjesno] i dođe do Uma... onda mu je komunikacija s Višim Ja gotovo na dohvat ruke. Dakle, naš nivo razvoja je taj koji nas ograničava u komunikaciji s Višim Ja.

Denis

Dobro, konkretno, kad ne znajući gdje je osoba razvojno došla i ako je recimo u tijeku neke seanse pitamo da ideomotorno preko prstiju želimo pričati s Višim Ja, postoji li velika šansa da se promaši, da u stvari ti odzivi ne dođu iz Višeg Ja nego iz Podsvijesti... ili ipak to dolazi iz Višeg Ja?

Nataša

Dolazi iz Višeg Ja, ali to je minimum komunikacije... odziv prstom je minimum komunikacije.

Nataša, bez obzira na to što je primala ove informacije, također priznaje da i sama ne zna što bi Više Ja trebalo predstavljati. U razgovorima koji su uslijedili rekla je da evidentno postoji određena distanca prema Višem Ja i to prvenstveno zbog toga što osjeća da nije pripravna za sadržaje koje se nalaze u tom prostoru. Naime, kada bi i mogla doći do njih, sa sadašnjom svijesti ne bi znala što s njima učiniti.

/47/

Denis

Ono što mene čitavo vrijeme buni je to da Više Ja nije onaj dio Astrala iznad Uma, znači nije Nadsvjesno, ako to možemo tako nazvati, nego je to nešto što, ako sam dobro razumio, drži čitav Astral na okupu.

Nataša

Tako je... jer mi možemo i proširiti svoju svijest, mi zapravo imamo mogućnost širenja svijesti još, dakle postoji “nadsvijest” u ovome dijelu nad Umom, ali to još uvijek nije Više Ja... Više Ja je taj dio koji nas upravo drži na okupu.

 

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .