(engl. channeling) – komunikacija s bićima iz viših ili nižih dimenzija pri čemu neka osoba služi kao "kanal" za informacije. Kanalizirati se može na različite načine, npr. automatskim pisanjem, telepatskim primanjem informacija, ili izravno, pri čemu kroz osobu koja kanalizira progovara biće s nezemaljske ravni. Kanaliziranje (ili umišljanje da se kanalizira) danas je vrlo česta pojava, a pokazalo se u nekim sluča­je­vima i kao unosan biznis. Dva su pitanja ključna: tko ili što se kanalizira – i zašto? Preporučljivo je kanalizirane materijale proučavati s velikom dozom opreza i zdrave skepse – kako bi se spasili od poplave raznih spasitelja koji se tim načinom nude.

 

Vidi automatsko pisanje, ouija ploča

Profesor biologije/zoologije ponudio je monstruozne ideje o ljudskoj sek­su­al­nosti, koju ne samo da je htio svesti na životinjsku, već je otišao i korak dalje uvjeravajući nas da je čovjek seksualno aktivan od tre­nut­ka ro­đe­nja! Ovu kobnu tvrdnju branio je "znanstvenim istraživanjem" te­me­lje­nog na iskazima pedofila (između ostaloga i naci-pedofila dr. Ballu­sec­ka), a postoje dobre indicije da je neke za potrebe istraživanja i sam upućivao kako da zlostavljaju djecu. Isto tako na temelju "re­pre­zen­ta­tiv­nog uzorka" odrasle populacije koji je sadržavao nedopustivo velik broj seksualno devijantnih i delikventnih osoba, izvodio je za­ključ­ke o seksualnosti i homoseksualnosti među odraslima. Njegovo pisanje postalo je i "znanstvena osnova" za tragičnu liberalizaciju ka­zne­nog zakona SAD (a zbog dobrobiti antilokalizma, tj. globalizacije njegova "znanost" postaje temelj za perverzne programe poput svoje­vre­me­no u Njemačkoj ponuđenog Körper, Liebe, Doktorspiele, ro­di­telj­skog pri­ruč­ni­ka o dječjoj seksualnosti u dobi od 1 do 3 godine!).

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .