I da ostanem u skladu s starim informacijama, spomenut ću “posljednja vremena”, te ih provući kroz pogled kako se priča o trgovcima baš danas sve više otkriva, te mislim, da sada nije nužnost otkriti samo to da smo programirani. Već oblike programiranja.

Izaći ću zato iz okvira programiranja samoga, jer mislim da živimo u trenu kada je reprogramiranje našim kontrolorima važnije.

Ako ni zbog čega drugoga, zato što postoji mogućnost da danas doživljavamo jedno dublje reprogramiranje programa koje smo davno dobili. Jer očito je da se Matrix ruši i da sve više ljudi prepoznaje trgovinu, te štrajka glađu za moći.

I tu moguće postoji "pukotina", naime prilikom reprogramiranja dolazi do jednog oblika resetiranja u nama, u tu pukotinu možemo zaviriti, koja je evolucijska u svojoj biti, iako zablokirana, pa je pomalo, recimo to danas hakerska ili mutirajuća. Zašto?

Zato što svako reprogramiranje ima manu, ostavlja u određenim trenucima “brisani prostor”, pa kako oni ulaze u nas na razne načine radi reprogramiranja – možemo i mi ući u sebe i hakirati ono što je Njihovo. Ako to naučimo vidjeti. To se veže na one kratke trenutke percepcije koje sam spominjala!

Radi te mogućnosti, tj. ovakvog scenarija današnjeg događanja, mudro je sve što smo do danas dobili kao informaciju filtrirati, ponovno čitati i razlučivati iz novih uglova percepcije. Tu bi valjda dobro došla ona stara poslovica: ne rušite mostove iza sebe.

Jer taj dublji dio nas o kojem religije pričaju ( doduše svaka na svoj način, ali temeljem jednako) – ocrtava se u priči o Trojstvu ili trima dijelovima nas: Duši, Duhu i Umu – koji tek zajedno s ovim tijelom u kojem sada i ovdje postojimo, čine našu Ličnost. Onu koja čita, gleda, sluša, djeluje i to čini više ili manje – slušajući Trojstvo, ovisno koliko i što čuje ili koliko i što Trojstvo govori, opet ovisno o onoj percepciji, kao i o onoj cijeni, te sklonosti trgovanju.

Tako “programiranje uma” ne “udara” samo na nas kao Ličnost ili isključivo na naš um, već obuhvaća sva ta 4 dijela nas. I tu bi se simbol križa mogao pokazati kao nešto što može dobiti nova tumačenja, ali moguće je i putokaz. Ovo će zato u nastavku biti tekst u kojem ću pokušati objasniti da, moguće, nije mudro omalovažavati svoju Ličnost, ona je lažna samo u površinskom djelu! Jer Trojstvo bez nje, ovdje gdje se mi sada nalazimo ne može. Isto tako, ne mičite i ne tucite svoj “ego”. Treba vam na ovome putu.

 

Tamara Vrančić Sokač

Udruga Trag

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .