Tendencija manifestiranja potisnutih podsvjesnih sadržaja, ponajviše populariziran radom Freuda i Junga. Američka psihijatrijska udruga (APA) je u 3. izdanju (1980.) svog priručnika DSM, koji ima status gotovo svetog pisma struke, neuroze izbacila kao nejasan i neznanstven pojam. Potencijal za stvaranje neuroza u moderna čovjeka je tako velik da je malo vjerojatno da ne dođe do njihovog pojavljivanja, a koje često zbog neprepoznavanja niti ne shvaćamo kao nešto čime bi se trebali pozabaviti, već znaju biti i poželjna "oprema" današnjih cool karaktera.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .