Učenje da je "sve Bog" (grč. pan: sve; theos: Bog); učenje po kojem su priroda i stvoreno Bog; Bog i stvaranje su identični; Bog je ukupnost sve materije. "Bog je Univerzum" znači. materija je božanska, nasuprot deizmu koji tvrdi. "Univerzum je Bog" (Bog je materijalan, materija je Bog).

 

Vidi: apsolut, teizam, monizam, ateizam, monoteizam, deizam

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .