Inspiracija za individualnu duhovnost

Prvo i jedino što vidimo od Sunca jesu njegove zrake! Sunce nam se otkriva svojim zrakama, a tako nam se i Bog u prvom redu otkriva kroz svoje "zrake": kroz nas i ostale ljude. Jer svatko je Božja zraka, i tako jedni drugima možemo biti Božje otkrivenje. Kad se dvoje ili troje (ili četiri ili pet) sastanu u tom svjetlu, stvara se jedinstvena atmosfera u kojoj se sve može izreći i prodiskutirati, prije svega duhovne teme. U takvom krugu prepoznaje se jedinstvo sa svjetlosnim bićem ("Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu"), i čovjek sam sebe prepoznaje kao biće svjetlosti.

Izvorno smo svi mi udruženi u jedinstvu Božje ljubavi, i sada, usred svijeta materije, možemo se opet pronaći u tom jedinstvu, što sobom nosi potpuno novo shvaćanje stvarnosti – unutar Kruga i u svakodnevnom životu.

Ako želimo prihvatiti ovaj duhovni poklon, sigurno ćemo pronaći nekoliko ljudi otvorenih za to. To je dokaz istinske duhovnosti: Poznajem li ljude s kojima mogu izgraditi Krug svjetlosti? Ako ne, zašto ne? Jesam li spreman otvoriti se za druge ljude? Ili me ometaju kompleksi ega?

U Krugu svjetlosti nema dogmatike, nema propisanih metoda meditacije ili ritualistike, nema zadanih svetih spisa. Kada se nađu duhovno zreli ljudi, sami će prepoznati što je za njih u danom trenutku ispravno. Ono što ih povezuje je zajednička svijest o Bogu, a time sve što čovjek čini jest u rezonanciji s "Duhom istine": Zajednička meditacija i molitva, proučavanje knjiga, prakticiranje vježbi svjetlosnog tijela, itd.

U energetskom polju ovakvog Kruga moguće je primiti "unutarnju riječ", čime se povezanost sa svjetlosnim bićem – i s Kristom u srcu – može čak i čuti.

 

Misterij "unutarnje riječi"

"[Bog reče:] 'Bogovi ste'. [...] bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena.[...] uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni." (Iv 10, 34-38; 15, 4)

Krug svjetlosti je izraz duhovnog ujedinjenja. Dvoje ili troje inkarniranih svjetlosnih bića i s njima povezanih neinkarniranih ("nevidljivih"), zajedno dolaze do Božje ljubavi i jedinstva.

Ovdje na Zemlji mi uvijek živimo u polju svijesti bića iz viših dimenzija. Oni nas vide i komuniciraju s nama, premda mi često toga nismo svjesni niti to opažamo. Na nama je da proširimo svoju svijest i tu stvarnost integriramo u naš život.

Polje svijesti pravog Kruga svjetlosti toliko je visoko da dolazi u rezonanciju s razinama svijesti svjetlosnih bića. Mi ionako nikad nismo odvojeni od Boga, sveobuhvatnog Izvora.

Kad to osvijestimo u sebi, i mi se povezujemo s Izvorom – a ta inspiracija može se pojaviti čak i u formi izgovorene riječi. U prakršćanskim krugovima to se nazivalo "inspirirani govor", "riječi spoznanja" ili "unutarnja riječ":

"Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće" (I Kor 12, 4-12)

Darovi Duha koje je sv. Pavao opisao u Poslanici Korinćanima dostupni su i u današnje doba ništa manje nego ranije, jer u vrijeme preokreta Duh Božji "izlit" će se na sve ljude i voditi nas "u cijelu istinu".

Darovi Duha mogu poprimiti čudesne oblike, kao što su izlječenja i ostala "čuda" (npr. materijalizacije, čitanje misli, vidovitost, opažanje na daljinu). Međutim, ovi darovi nisu primarni dar za svakoga. Drugi darovi su dostupniji i općenitiji, osobito oni koje sv. Pavao naziva "riječi mudrosti" i "riječi spoznanja". Prvo je govor iz vlastitog životnog iskustva i unutarnje mudrosti, a drugo je koncizan govor znanja i učenosti koji točno odgovara potrebama prisutnih. Oba su inspirirajući i brzo vode do inspiriranog govora, do "riječi spoznanja". Ovdje govornici izostavljaju vlastito intelektualno vođenje govora, povezuju se iznutra s "Kristom u srcu" i puštaju da iz ovog Izvora jedinstva teku inspirirane riječi.

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .