Kaplan je adresirao svoju knjigu na vođe SAD-a, posljednje preostale svjetske moći, i pritom poziva na oprezno, ali tim više prodorno preuzimanje svjetskog vodstva: "Svjetsko vodstvo (world governance) je stvarnost, ali ono neće dovesti do svjetske vlade (world government)".

Svijet ne treba svjetsku vladu, nego supermoć SAD-a koje su sebi propisale imperijalizam, a same su jedan imperij:

"Stoljeće katastrofalnih utopističkih nadanja vratilo nas je impe­ri­ja­liz­mu, tom najnormalnijem i najpouzdanijem obliku zaštite etničkih manjina i ostalih koji su izloženi nasilničkim nasrtajima."

Što ovaj imperijalizam i takozvana zaštita etničkih manjina zapravo znače, autor otkriva odmah, na početku knjige: "disciplinirani, pro­svi­jet­lje­ni pravac" i "centralizaciju moći".

Kaplan stalno iznova naglašava kako živimo u opasnom vremenu koje čini neophodnim novu vrstu leadershipa. On slika sumornu sliku sadašnjosti, s površnom analizom uzroka, te u skladu s tim opširno opisuje sljedeće "neophodne" korake i u tu svrhu prezentira herojsku galeriju makjavelističkih mislilaca, vojskovođa i političara iz svjetske povijesti. Svi oni potvrđuju mišljenje autora i onih koji mu plješću – da je "svaka vrsta prijevare" legitimna, "pod pretpostavkom da je ne­op­hod­na za postizanje strateške prednosti u cilju sprječavanja rata". Jer: "Dobra politika prosuđuje se po uspješnosti, a ne po čistoći." Dakle, u "poganskoj etici" judeokršćanske Mojsijeve zapovijedi – Ne laži, Ne ukradi, Ne ubij – više nisu od vrhunske važnosti, pa je stoga potrebna jedna nova etika:

"Sun-Tzu odobrava svaku vrstu prijevare, pod pretpostavkom da je ona neophodna za postizanje strateške prednosti u cilju sprječavanja rata [...]. Oni [Sun-Tzu i Sima Qian] zastupaju moral učinka, koji se također može naći i kod starih Grka i Rimljana, te Machiavellija i Churchilla [...]. Aaron je pisao: "Dobra politika mjeri se učin­ko­vi­to­šću", ne čistoćom – što potvrđuje činjenicu da je Machiavelli samorazumljive istine svakog doba na neovisan način ponovo otkrio."

A sada i vođe SAD-a trebaju "achiavelli's self-evident truths" ponovo otkriti za 21. stoljeće, zahtijeva jedan od vodećih političkih mislilaca Amerike, uz aplauz mnogih prominentnih suvremenika. Što ove samorazumljive istine znače vidljivo je iz gornjih citata. Smije se primijeniti "svaki oblik prijevare" ukoliko je "neophodan". Nije odlučujuća "čistoća", nego "učinkovitost"; za koju svrhu će se mjeriti "učinkovitost", odlučit će oni koji streme "postizanju strateške prednosti". Napomena da prednost mora služiti "sprječavanju rata" tek je diplomatska floskula, jer praktički svi primjeri koje navodi aplan nisu imali ništa sa sprječavanjem, nego s dobivanjem rata! Naravno, kad se jedan rat dobije "svakim načinom prijevare", u nekom smislu i jest spriječen drugi rat, odnosno njegov beskrajni nastavak. S političkim dvostrukim moralom, diplomatskim jezikom nazvan "mo­ral­om učinka", očito se sve može opravdati, pa i "svaki način prijevare", teoretski čak i insceniranje erora, jer to omogućuje da se službeno napadnu željeni eroristi i njihove države-domaćini, a onda se može reći da je to napravljeno u cilju sprječavanja daljnjih ratova.

Slijedeći istu logiku, Kaplan tvrdi kako je "neophodno" judeokršćansku etiku zamijeniti "poganskom". Pod "poganskom" on eksplicitno misli na nekršćansku: "Machiavelli's values are not Christian values, but they are moral values." ("Machiavellieve vrijednosti nisu kršćanske, ali jesu moralne vrijednosti") Ovdje je istaknuta suprotnost između kršćanskih i "moralnih" vrijednosti. U čemu je razlika?

Kršćanska etika počiva na deset zapovijedi, kao "Ne laži, Ne ukradi, Ne ubij", i na Propovijedi na gori u kojoj Isus zahtijeva tako "nepraktične" stvari kao "Ljubi neprijatelje svoje!, Čini dobro onima koji tebi zlo čine!, Ne sudi da ti ne bude suđeno!, prvo izvadi deblo iz oka svojega, pa onda gledaj trn u oku brata svojega!, Čini drugima ono što želiš da i drugi tebi čine!" Takve moralne smjernice, kažu proroci "poganske etike", jedan moderni vođa više ne može slijediti:

Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .